LUẬT SƯ

Tư vấn, hướng dẫn về các loại Di chúc
Tư vấn về các trường hợp được hưởng thừa kế
Soạn thảo, hướng dẫn soạn thảo Di chúc
Giúp khách hàng yêu cầu được hưởng thừa kế
Bảo mật thông tin tuyệt đối

Lập Di chúc để định đoạt tài sản sau khi qua đời không chỉ đơn giản là ghi nhận di nguyện ra thành văn bản. Để đảm bảo di chúc sẽ được thực hiện, việc lập di chúc cũng phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về hình thức, nội dung của di chúc; trong trường hợp không tuân thủ đúng các quy định này, di chúc hoàn toàn có thể bị vô hiệu một phần hoặc toàn bộ.

Việc phân chia di sản thừa kế sau khi người để lại di sản qua đời không chỉ phụ thuộc vào di chúc mà còn có những quy định về người thừa kế theo pháp luật. Đây là quyền và lợi ích mà pháp luật công nhận cho cá nhân được hưởng di sản do người đã qua đời để lại, nhưng không phải ai cũng biết mình được hưởng quyền này.

  1. Vì sao cần tư vấn pháp luật về thừa kế?

– Khi bạn hoặc người thân cần lập di chúc để định đoạt tài sản sau khi qua đời, nhưng chưa biết làm sao để lập di chúc đúng theo quy định của pháp luật;

– Đảm bảo di chúc được thực hiện sau khi qua đời;

– Trong gia đình có người thân đã qua đời nhưng không để lại di chúc, gia đình cần tư vấn chia tài sản do người đó để lại đúng theo quy định của pháp luật;

– Tư vấn về các trường hợp thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật tránh tranh chấp phát sinh trong gia đình;

  1. Những nội dung cần được Luật sư tư vấn liên quan tới thừa kế

– Hình thức và nội dung của di chúc đúng theo quy định của pháp luật;

– Các phương án lập di chúc hiệu quả, tiết kiệm chi phí;

– Thời điểm mở thừa kế và phân chia di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật;

– Xác định các hàng thừa kế theo pháp luật, trường hợp nào được hưởng di sản không phụ thuộc vào di chúc;

– Sau khi lập di chúc thì có được bán, tặng cho, cầm cố, thế chấp tài sản đã nêu trong di chúc hay không?

  1. Giải quyết tranh chấp về thừa kế

Các tranh chấp liên quan tới việc phân chia di sản thừa kế thường phát sinh vì các nguyên nhân:

– Di chúc không tuân thủ đúng quy định của pháp luật dẫn tới vô hiệu một phần hoặc toàn bộ;

– Xác định không chính xác về những người được quyền hưởng di sản;

– Có một số người thân trong gia đình không hợp tác khi thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế;

– Phân chia di sản chưa đúng theo quy định của pháp luật, không đảm bảo được quyền và lợi ích cho những người được thừa kế.

Luật sư tư vấn, trực tiếp tham gia giải quyết các tranh chấp:

– Kiểm tra tính hợp pháp của di chúc;

– Xác định người được hưởng di sản thừa kế theo di chúc, các hàng thừa kế theo pháp luật và những người được hưởng di sản thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc;

– Xác định rõ những phần di sản mà người được hưởng thừa kế được nhận;

– Tư vấn về thủ tục khai nhận di sản thừa kế;

– Thủ tục khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế;

– Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong vụ án phân chia di sản thừa kế.