ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ CỐ VẤN CHUYÊN MÔN

BÙI THỊ KIM ANH

LUẬT SƯ – GIÁM ĐỐC

– Thành viên Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

– 08 năm kinh nghiệm làm cố vấn pháp lý chuyên sâu cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

– Thành thạo tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh pháp lý

NGUYỄN THỊ LOAN

LUẬT SƯ – PHÓ GĐ

– Thành viên Đoàn Luât sư thành phố Hà Nội

– 08 năm kinh nghiệm tư vấn dự án, đầu tư, doanh nghiệp, giấy phép

– Luật sư tranh tụng trong các lĩnh vực Dân sự, Hình sự, Hành chính, Kinh doanh thương mại…

NGUYỄN XUÂN HIẾU

THẠC SĨ – LUẬT SƯ

– Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

– 08 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực đất đai, dân sự, thừa kế

– Tham gia tranh tụng tại Tòa án trong các lĩnh vực: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Hình sự

HOÀNG TIẾN DŨNG

LUẬT SƯ

– 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn quản trị doanh nghiệp (Đặc biệt là các công ty cổ phần đại chúng), kiểm soát tuân thủ, sở hữu trí tuệ, nhân sự, thương mại,…

– Cố vấn pháp lý cho các Tập đoàn lớn như: Viettel, Vingroup…

NGÔ THỊ HỒNG

LUẬT SƯ

– Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

– 07 năm kinh nghiệm tư vấn doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, lao động, đất đai

NGUYỄN HOÀNG ANH

LUẬT SƯ

– Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

– 08 năm kinh nghiệm trong tư vấn đầu tư, quản trị doanh nghiệp, viễn thông, công nghệ thông tin, an ninh mạng, thương mại, hợp đồng của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

– Thành thạo tiếng Anh pháp lý