Kết nối Luật sư đến mọi gia đình

Mọi người dân cần tư vấn pháp luật gọi tới số máy hỗ trợ để được kết nối Luật sư và nhận tư vấn Miễn phí

Đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp, tận tâm
Giải đáp chính xác, triệt để
Tiết kiệm chi phí cho khách hàng
Bảo mật thông tin
Dịch vụ xuất sắc

10+

Năm kinh nghiệm thực tiễn

4000+

Cuộc gọi tư vấn mỗi ngày

3000+

Hồ sơ khách hàng mỗi năm

100%

Khách hàng hài lòng

HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA LUẬT KỲ VỌNG VIỆT

ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ CỐ VẤN CHUYÊN MÔN

BÙI THỊ KIM ANH

LUẬT SƯ – GIÁM ĐỐC

– Thành viên Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

– 08 năm kinh nghiệm làm cố vấn pháp lý chuyên sâu cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

– Thành thạo tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh pháp lý

NGUYỄN THỊ LOAN

LUẬT SƯ – PHÓ GĐ

– Thành viên Đoàn Luât sư thành phố Hà Nội

– 08 năm kinh nghiệm tư vấn dự án, đầu tư, doanh nghiệp, giấy phép

– Luật sư tranh tụng trong các lĩnh vực Dân sự, Hình sự, Hành chính, Kinh doanh thương mại…

NGUYỄN XUÂN HIẾU

THẠC SĨ – LUẬT SƯ

– Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

– 08 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực đất đai, dân sự, thừa kế

– Tham gia tranh tụng tại Tòa án trong các lĩnh vực: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Hình sự

HOÀNG TIẾN DŨNG

LUẬT SƯ

– 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn quản trị doanh nghiệp (Đặc biệt là các công ty cổ phần đại chúng), kiểm soát tuân thủ, sở hữu trí tuệ, nhân sự, thương mại,…

– Cố vấn pháp lý cho các Tập đoàn lớn như: Viettel, Vingroup…

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

LUẬT SƯ

– Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

– 08 năm kinh nghiệm tư vấn các dự án cho các doanh nghiệp trong nước và FDI, thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung pháp lý.

NGÔ THỊ HỒNG

LUẬT SƯ

– Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

– 07 năm kinh nghiệm tư vấn doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, lao động, đất đai

NGUYỄN HOÀNG ANH

LUẬT SƯ

– Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

– 08 năm kinh nghiệm trong tư vấn đầu tư, quản trị doanh nghiệp, viễn thông, công nghệ thông tin, an ninh mạng, thương mại, hợp đồng của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

– Thành thạo tiếng Anh pháp lý

BÙI THỊ KIM ANH

LUẬT SƯ – GIÁM ĐỐC

– Thành viên Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

– 08 năm kinh nghiệm làm cố vấn pháp lý chuyên sâu cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

– Thành thạo tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh pháp lý

NGUYỄN THỊ LOAN

LUẬT SƯ – PHÓ GĐ

– Thành viên Đoàn Luât sư thành phố Hà Nội

– 08 năm kinh nghiệm tư vấn dự án, đầu tư, doanh nghiệp, giấy phép

– Luật sư tranh tụng trong các lĩnh vực Dân sự, Hình sự, Hành chính, Kinh doanh thương mại…

NGUYỄN XUÂN HIẾU

THẠC SĨ – LUẬT SƯ

– Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

– 08 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực đất đai, dân sự, thừa kế

– Tham gia tranh tụng tại Tòa án trong các lĩnh vực: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Hình sự

HOÀNG TIẾN DŨNG

LUẬT SƯ

– 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn quản trị doanh nghiệp (Đặc biệt là các công ty cổ phần đại chúng), kiểm soát tuân thủ, sở hữu trí tuệ, nhân sự, thương mại,…

– Cố vấn pháp lý cho các Tập đoàn lớn như: Viettel, Vingroup…

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

LUẬT SƯ

– Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

– 08 năm kinh nghiệm tư vấn các dự án cho các doanh nghiệp trong nước và FDI, thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung pháp lý.

TRẦN THỊ CẨM HƯƠNG

LUẬT SƯ

Thành thạo tiếng Anh và tiếng Nhật

– 08 năm kinh nghiệm tư vấn thường xuyên cho các doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, lao động, sở hữu trí tuệ….

NGÔ THỊ HỒNG

LUẬT SƯ

– Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

– 07 năm kinh nghiệm tư vấn doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, lao động, đất đai

NGUYỄN HOÀNG ANH

LUẬT SƯ

– Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

– 08 năm kinh nghiệm trong tư vấn đầu tư, quản trị doanh nghiệp, viễn thông, công nghệ thông tin, an ninh mạng, thương mại, hợp đồng của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

– Thành thạo tiếng Anh pháp lý

HOÀNG TIẾN DŨNG

LUẬT SƯ

– 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn quản trị doanh nghiệp (Đặc biệt là các công ty cổ phần đại chúng), kiểm soát tuân thủ, sở hữu trí tuệ, nhân sự, thương mại,…

– Cố vấn pháp lý cho các Tập đoàn lớn như: Viettel, Vingroup…

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

LUẬT SƯ

– Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

– 08 năm kinh nghiệm tư vấn các dự án cho các doanh nghiệp trong nước và FDI, thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung pháp lý.

NGÔ THỊ HỒNG

LUẬT SƯ

– Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

– 07 năm kinh nghiệm tư vấn doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, lao động, đất đai

NGUYỄN HOÀNG ANH

LUẬT SƯ

– Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội

– 08 năm kinh nghiệm trong tư vấn đầu tư, quản trị doanh nghiệp, viễn thông, công nghệ thông tin, an ninh mạng, thương mại, hợp đồng của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

– Thành thạo tiếng Anh pháp lý