TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự
GIải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế
Tham gia đàm phán, hòa giải, tranh tụng
Bảo vệ tối đa quyền, lợi ích cho khách hàng
Bảo mật thông tin khách hàng

Để đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng khi phát sinh tranh chấp từ Hợp đồng được ký kết từ các bên trong quan hệ giao dịch dân sự, kinh doanh – thương mại, Luật sư luôn đóng vai trò quan trọng trong việc rà soát, tìm kiếm ra những điểm mấu chốt trong hợp đồng giúp cho việc giải quyết tranh chấp diễn ra nhanh hơn, bảo vệ được cho khách hàng.

Các phương thức thường được sử dụng khi giải quyết tranh chấp:

  • Giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua thương lượng: là phương thức được các bên tranh chấp lựa chọn trước tiên và trong thực tiễn phần lớn các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại được giải quyết bằng phương thức này. Nhà nước khuyến khích các bên áp dung phương thức tự thương lượng để giải quyết các tranh chấp trên nguyên tắc tôn trọng quyền thỏa thuận của các bên;
  • Giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua hòa giải: Hòa giải là các bên tranh chấp thông qua bên trung gian cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận để đi đến thống nhất một phương án giải quyết bất đồng giữa họ và tự nguyện thực hiện phương án đã thỏa thuận qua hòa giải;
  • Giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua Trọng tài: Tức là các bên thỏa thuận đưa ra những tranh chấp đã hoặc sẽ phát sinh giữa họ ra giải quyết tại Trọng tài và Trọng tài sau khi xem xét sự việc tranh chấp, sẽ đưa ra phán quyết có giá trị cưỡng chế thi hành đối với các bên;
  • Giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua Tòa án: Đây là phương thức giải quyết tranh chấp mà các bên thông qua cơ quan tiến hành tố tụng để giải quyết.

Tùy vào từng phương thức giải quyết tranh chấp mà Luật sư sẽ thực hiện các công việc khác nhau để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng:

  • Tiến hành rà soát lại hợp đồng, đưa ra phương án giải quyết tranh chấp;
  • Thay mặt khách hàng đi thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan;
  • Tham gia cùng khách hàng trong các buổi đàm phán, hòa giải để giải quyết tranh chấp;
  • Soạn thảo các văn bản phục vụ cho quá trình giải quyết tranh chấp;
  • Tham gia bảo vệ cho khách hàng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giai đoạn tranh tụng.