LUẬT SƯ ĐẤT ĐAI

Thực hiện thủ tục nhanh gọn, chính xác
Bảo vệ tối đa quyền, lợi ích cho khách hàng
Tiết kiệm chi phí cho khách hàng
Bảo mật thông tin khách hàng

Với đội ngũ Luật sư nhiều năm kinh nghiệm, phạm vi hoạt động dịch vụ pháp lý trên toàn lãnh thổ Việt Nam, chúng tôi tự tin cung cấp cho khách hàng dịch vụ pháp lý tốt nhất.

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là một trong số những quyền tài sản luôn được quan tâm, để bảo vệ được tối đa quyền tài sản này chúng ta cần thực hiện các thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  1. Những thủ tục cần thực hiện khi bạn muốn xác lập quyền sử dụng đất

– Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Thủ tục đăng ký biến động khi thay đổi thông tin người sử dụng đất;

– Thủ tục đăng ký biến động khi tách, hợp thửa đất;

– Giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất phát sinh trong quá trình sử dụng đất.

  1. Luật sư sẽ thay mặt thực hiện các công việc

Để tránh được những rủi ro, tranh chấp phát sinh do thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất chưa đúng theo quy định của pháp luật, Luật sư sẽ trực tiếp tư vấn, hướng dẫn và soạn thảo các văn bản, hợp đồng phù hợp cho bạn. Bên cạnh đó, Luật sư sẽ thay mặt thực hiện các thủ tục liên quan tới quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

– Thẩm định thực trạng sử dụng đất, thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu;

– Thực hiện các thủ tục khi Chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

– Tư vấn, soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất;

– Thực hiện thủ tục mua bán, tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

– Tư vấn, hướng dẫn thực hiện khai nhận di sản thừa kế là quyền sử dụng đất;

– Tư vấn, thực hiện các thủ tục khi tách, hợp thửa đất;

– Thay mặt bạn, tham gia giải quyết tranh chấp tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giúp bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của bạn.