Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế mới nhất

Người thừa kế có quyền từ chối nhận tài sản thừa kế đối với phần mà mình được nhận. Trong trường hợp muốn từ chối nhận di sản thừa kế thì cá nhân đó cần làm gì? Mẫu văn bản từ chối như thế nào? Do vậy, trong bài viết hôm nay, Luật Kỳ Vọng Việt sẽ phân tích chi tiết về nội dung này.

1. Quyền từ chối nhận tài sản thừa kế

Theo quy định tại Điều 620 của Bộ luật dân sự 2015:

“Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.”

Người thừa kế có quyền từ chối nhận tài sản thừa kế.

2. Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế mới nhất

Việc từ chối nhận di sản thừa kế đã được quy định rõ tại Bộ luật dân sự năm 2015. Tuy nhiên không phải ai cũng được từ chối nhận di sản. Theo đó việc từ chối nhận di sản phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Người từ chối phải là người có quyền được hưởng di sản thừa kế;
 • Lập thành văn bản, gửi đến người quản lý di sản, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản và những người thừa kế khác biết;
 • Thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

3. Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế

Theo quy định của Bộ luật Dân sự, thừa kế được chia thành thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.

Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế dành cho cá nhân có nhu cầu từ chối phần tài sản được thừa kế theo pháp luật.

Dưới đây là mẫu văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

Hôm nay, ngày ……… tháng ……….  năm …………. , tại(1)………………………………………………. ,

Chúng tôi gồm:(2)

 1. Ông/bà:………………………………………………………………….. Sinh năm :…………………………….

CMND số:………………………………………… do Công an……………………………………………….

Cấp ngày………………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………

(Là(3)…………………………………………………. của người để lại di sản thừa kế)

 1. Ông/bà:………………………………………………………………….. Sinh năm :…………………………….

CMND số:………………………………………… do Công an……………………………………………….

Cấp ngày………………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………

(Là…………………………………………………….. của người để lại di sản thừa kế)

Chúng tôi là những người thừa kế của ông/bà……………………………………………………………..

Ông/bà(4)……………………………………………………………… chết ngày……………………………………

theo ………………………………..  do UBND……………………………………….. đăng ký khai tử ngày    

Di sản mà ông/bà ………………………………………. để lại là:(5)

Sổ tiết kiệm ………………………………………………………………………………………………………………..

Phần quyền sử dụng đất tại địa chỉ: …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Thông tin cụ thể về thửa đất trên như sau:

– Thửa đất số:………………………………….. ;

– Tờ bản đồ số: ……………………………….. ;

– Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………..

– Diện tích:…………………… m2 (Bằng chữ: ………………………………………….. mét vuông);

– Hình thức sử dụng: riêng:……………………………. m2; chung:…………………………… m2;

– Mục đích sử dụng:……………………………………………………………………………………………….

– Thời hạn sử dụng:………………………………………………………………………………………………..

– Nguồn gốc sử dụng:……………………………………………………………………………………………..

Nay bằng Văn bản này chúng tôi tự nguyện từ chối nhận kỷ phần thừa kế di sản nêu trên mà chúng tôi được hưởng.

Chúng tôi xin cam đoan:

– Những thông tin về nhân thân, về tài sản đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật.

– Việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

– Chúng tôi đã đọc nội dung Văn bản này, đã hiểu rõ trách nhiệm pháp lý của mình khi lập và ký/điểm chỉ vào Văn bản này.

                                                                  Người lập Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

                                                                                   (Ký/điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

 

Hướng dẫn cách điền nội dung văn bản: 

(1) Ghi địa chỉ nơi lập Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế.

(2) Ghi rõ thông tin của người từ chối nhận di sản thừa kế.

(3) Ghi mối quan hệ giữa người từ chối nhận di sản thừa kế và người để lại di sản thừa kế. Ví dụ: Là con đẻ, cháu nội, cháu ngoại,…

(4) Ghi thông tin của người để lại di sản thừa kế dựa vào Giấy chứng tử, trích lục khai tử.

(5) Liệt kê đầy đủ số tài sản mà người từ chối nhận di sản thừa kế được hưởng. Tài sản là những loại giấy tờ sở hữu, có đăng ký quyền sở hữu như: Xe máy, ô tô, quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm,…

Lưu ý: Phải ghi đầy đủ các thông tin như trên giấy tờ.

Văn bản từ chối nhận di sản có phải công chứng không?

Điều 620 của Bộ luật Dân sự 2015 quy định khi cá nhân muốn từ chối nhận di sản thừa kế phải lập thành văn bản và gửi đến những người thừa kế khác. Và tại Điều 59 Luật công chứng 2014, người thừa kế có thể yêu cầu công chứng Văn bản từ chối nhận di sản.

Như vậy có thể thấy, văn bản từ chối nhận di sản bắt buộc phải lập thành văn bản nhưng không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Trường hợp có nhu cầu công chứng Văn bản từ chối nhận di sản, bạn sẽ phải nộp thêm:

 • Bản sao di chúc trường hợp thừa kế theo di chúc;
 • Phiếu yêu cầu công chứng;
 • Các giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng.
 • Dự thảo văn bản từ chối nhận di sản thừa kế (nếu có);
 • Giấy chứng tử của người để lại di sản;
 • Giấy tờ nhân thân của người từ chối nhận di sản thừa kế.

Trên đây là nội dung tư vấn về Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế mới nhất. Nếu bạn còn thắc mắc liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ với Luật Kỳ Vọng Việt để được tư vấn, hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Zalo: 090.225.5492

Xem thêm:

Bài viết liên quan

090.225.5492