Những điểm cần lưu ý khi lập di chúc năm 2024

Di chúc cần đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật mới được công nhận hợp pháp và có hiệu lực. Để tránh những sai sót không đáng có khi lập di chúc năm 2024 khiến di chúc bị vô hiệu, mời các bạn theo dõi bài tư vấn dưới đây của Luật Kỳ Vọng Việt! 

1. Quy định về độ tuổi người lập di chúc

 • Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.
 • Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

2. Quyền của người lập di chúc

 • Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế
 • Phân định phần di sản cho từng người thừa kế
 • Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng
 • Giao nghĩa vụ cho người thừa kế
 • Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản

3. Điều kiện để di chúc hợp pháp

Để di chúc hợp pháp thì cần đáp ứng được đầy đủ các điều kiện dưới đây:

 • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc
 • Người lập di chúc không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép
 • Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội
 • Hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật
 • Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý
 • Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực
 • Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được nêu trên
 • Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ

Lưu ý:

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực

4. Điều kiện về hình thức của di chúc

Trường hợp 1: Di chúc được lập thành văn bản

Trong trường hợp di chúc được thành lập thành văn bản thì hình thức di chúc phải đầy đủ các nội dung sau:

 • Ngày, tháng, năm lập di chúc
 • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc
 • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản
 • Di sản để lại và nơi có di sản
 • Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ
 • Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc

Lưu ý:

Trường hợp di chúc bằng văn bản không có người làm chứng thì người lập di chúc phải tự tay viết và ký vào bản di chúc và phải tuân thủ quy định về “nội dung của di chúc bằng văn bản”

Trường hợp 2: Di chúc bằng miệng

Di chúc bằng miêng phải có 02 người làm chứng,

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015, riêng những người sau không được làm chứng:

 • Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc
 • Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc
 • Người chưa đủ mười tám tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự

5. Hiệu lực pháp luật của di chúc

Di chúc có hiệu lực pháp luật từ thời điểm mở thừa kế.

Di chúc không có hiệu lực pháp luật toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:

 • Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc
 • Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế

Trong trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực pháp luật.
Di chúc không có hiệu lực pháp luật, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.
Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực pháp luật.
Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực pháp luật.

Đối với hiệu lực pháp luật của di chúc chung của vợ, chồng thì có hiệu lực từ thời điểm người sau cùng chết hoặc tại thời điểm vợ, chồng cùng chết.

6. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản:

 • Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng
 • Con đã thành niên mà không có khả năng lao động

Trên đây là nội dung tư vấn về Những điểm cần lưu ý khi lập di chúc năm 2024? Nếu bạn còn thắc mắc liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ với Luật Kỳ Vọng Việt để được tư vấn, hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Zalo: 090.225.5492

Xem thêm:

Bài viết liên quan

090.225.5492