Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên được pháp luật quy định như thế nào? Thủ tục giảm vốn yêu cầu các hồ sơ nào?

Quy trình giảm vốn đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên sẽ được luật sư Luật Kỳ Vọng Việt tư vấn như sau:

1. Các trường hợp giảm vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Theo quy định thời gian góp vốn của công ty TNHH 2 thành viên trở lên là 90 ngày kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh. 

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể giảm vốn trong một số trường hợp:

– Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty.

– Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên.

– Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

a. Giảm vốn do hoàn trả vốn góp cho thành viên

Để thực hiện giảm vốn theo trường hợp này doanh nghiệp phải đáp ứng được điều kiện:

+ Doanh nghiệp đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp.

+ Sau khi hoàn trả phần vốn góp cho các thành viên thì vốn, tài sản trong công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Khi nộp hồ sơ giảm vốn theo trường hợp này, doanh nghiệp sẽ phải gửi kèm bản báo cáo tài chính 02 năm gần nhất.

b. Giảm vốn công ty hai thành viên do không góp đủ

Theo quy định các thành viên trong công ty sẽ phải góp vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Nếu hết thời hạn góp vốn mà các thành viên trong công ty vẫn không góp đủ vốn đã cam kết thì doanh nghiệp sẽ phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ bằng với số vốn thực tế đã góp.

Lưu ý: Thời gian làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ là 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn góp vốn.

c. Giảm vốn do công ty mua lại phần vốn góp

Thành viên trong công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề:
– Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;
– Tổ chức lại công ty;
– Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.

Trong trường hợp này hồ sơ giảm vốn sẽ phải có thêm văn bản yêu cầu mua lại phần vốn góp của thành viên.

2. Hồ sơ giảm vốn của công ty tnhh hai thành viên trở lên

Hồ sơ giảm vốn được quy định tại điều 51 của nghị định 01/2021/NĐ-CP gồm:

– Nghị quyết, quyết định Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ;

– Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ;

– Thông báo về việc giảm vốn;

– Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ;

– Văn bản ủy quyền cho người làm thủ tục.

3. Trình tự giảm vốn công ty tnhh hai thành viên trở lên

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo mục 2 và nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn

Bước 2: Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận để kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ sai sót, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo sửa đổi bổ sung.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, công ty theo lịch hẹn đến nhận kết quả trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Bước 3: Nhận kết quả.

Thời gian giải quyết hồ sơ: 03 ngày làm việc.

4. Lưu ý khi làm thủ tục giảm vốn điều lệ

a. Thời gian phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ?

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày việc giảm vốn điều lệ đã được thanh toán xong, công ty phải thông báo bằng văn bản về việc giảm vốn điều lệ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Sau khi giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi.

b. Giảm vốn điều lệ có được giảm lệ phí môn bài?

Vì mức thuế môn bài doanh nghiệp phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ ghi trên giấy phép.

Nên trường hợp việc giảm vốn điều lệ làm giảm mức thuế môn bài.

Doanh nghiệp cần làm nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung chậm nhất là ngày 30/01 năm sau. 

c. Khi giảm vốn điều lệ công ty có cần nộp báo cáo tài chính?

Theo quy định tại điều 51 nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ giảm vốn điều lệ phải có báo cáo tài chính đính kèm.

Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
Quý Khách có nhu cầu tham khảo dịch vụ giảm vốn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900 633 298 để được tư vấn và hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

 

Bài viết liên quan

090.225.5492