Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo điện tử

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Báo chí năm 2016. Tổ chức muốn thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo điện tử phải gửi văn bản thông báo đến Cục Báo chí. Thời gian gửi thông báo chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

Trường hợp thay đổi nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Báo chí năm 2016. Tổ chức phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung giấy phép.

Hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí. Trong đó, thể hiện:

+ Tên miền phù hợp với tên báo điện tử, tạp chí điện tử

+ Việc sở hữu tên miền còn thời gian sử dụng tối thiểu 06 tháng tính từ thời điểm đề nghị;

– Báo cáo đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích theo giấy phép của cơ quan báo chí;

– Mẫu trình bày tên gọi cơ quan báo chí có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí;

– Mẫu trình bày tên gọi chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét giải quyết việc cấp giấy phép. Trường hợp từ chối cấp giấy phép hoạt động phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Ngoài ra, trường hợp thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí năm 2016. Tổ chức phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chấp thuận việc thay đổi.

Hồ sơ gồm có:

– Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;

– Trường hợp thay đổi:

+ Hình thức trình bày;

+ Vị trí tên gọi cơ quan báo chí;

+ Tên gọi chuyên trang.

Tổ chức nộp kèm mẫu trình bày tên gọi cơ quan báo chí, tên gọi chuyên trang dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí

c) Mẫu trình bày giao diện trang chủ của báo điện tử, tạp chí điện tử, chuyên trang dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi giao diện trang chủ của báo điện tử, tạp chí điện tử, chuyên trang).

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Bộ Thông tin và Truyền thông; có trách nhiệm xem xét giải quyết việc chấp thuận bằng văn bản. Trong trường hợp không chấp thuận Bộ phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Những thông tin mà Công ty Luật TNHH Kỳ Vọng Việt đã cung cấp ở trên đây hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn. Quý Khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900 633 298 để được tư vấn miễn phí và được hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Xem thêm:

Bài viết liên quan

090.225.5492