Thay đổi người đại diện của nhà đầu tư cần điều chỉnh Chứng nhận đầu tư?

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư sẽ phát sinh một số thay đổi dẫn đến nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Chứng nhận đầu tư. Vậy trường hợp nhà đầu tư thay đổi người đại diện theo pháp luật thì sao? Có cần thực hiện thủ tục điều chỉnh hay không? Luật sư của Luật Kỳ Vọng Việt sẽ giải đáp trong bài viết dưới đây.

I. Các trường hợp phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư phải thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

(Tham khảo thêm quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật Đầu tư 2020)

Trong đó, nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

  • Tên dự án đầu tư.
  • Nhà đầu tư.
  • Mã số dự án đầu tư.
  • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.
  • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
  • Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).
  • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
  • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư.
  • Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
  • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

(Tham khảo thêm quy định tại Điều 40 Luật Đầu tư 2020)

Thay đổi người đại diện pháp luật của nhà đầu tư cần điều chỉnh Chứng nhận đầu tư?

II. Trường hợp nhà đầu tư thay đổi người đại diện theo pháp luật

Theo phân tích ở mục I, nhà đầu tư sẽ phải làm thủ tục điều chỉnh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó có thông tin Nhà đầu tư.

Mà thông tin về nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

– Tên, địa chỉ nhà đầu tư;

– Thông tin Giấy tờ pháp lý;

– Người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư;

– Số điện thoại, email,…

Như vậy, việc nhà đầu tư thay đổi người đại diện theo pháp luật sẽ làm thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Khi đó, nhà đầu tư bắt buộc phải làm thủ tục điều chỉnh theo quy định.

Nội dung tư vấn trên nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật, nghiên cứu khoa học. Các trích dẫn có thể hết hiệu lực ở thời điểm Quý Khách xem bài viết này. Quý Khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số 1900 633 298 để được tư vấn chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Xem thêm:

Đầu tư ra nước ngoài với tư cách cá nhân

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư tại khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh 

Bài viết liên quan

090.225.5492