Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư tại khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, có rất nhiều trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu điều chỉnh dự án. Vậy trình tự thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư tại khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh được quy định như thế nào? Tất cả sẽ được Luật sư Luật Kỳ Vọng Việt hướng dẫn chi tiết trong bài viết dưới đây.

I. Các trường hợp phải làm thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh

Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án tại tỉnh Bắc Ninh trong các trường hợp sau:

 • Đổi tên dự án đầu tư;
 • Thay đổi thông tin chủ đầu tư;
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
 • Thay đổi diện tích đất sử dụng;
 • Thay đổi mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;
 • Thay đổi vốn đầu tư của dự án đầu tư;
 • Thay đổi thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
 • Thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

(Tham khảo thêm quy định tại Khoản 2 Điều 41 và Điều 40 Luật Đầu tư 2020)

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư tại khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

II. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh

1. Hồ sơ điều chỉnh

Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị;

b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

c) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đối với nhà đầu tư là tổ chức;

d) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung sau:

 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án: Giấy tờ liên quan đến địa điểm mới như thỏa thuận thuê địa điểm, hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê văn phòng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ tương đương chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê;
 • Thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư: Tài liệu liên quan đến việc thay đổi. Cụ thể: Bản sao Hộ chiếu của Nhà đầu tư là cá nhân; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận thay đổi thông tin của Nhà đầu tư là tổ chức;
 • Thay đổi vốn đầu tư: Báo cáo tài chính, Xác nhận của ngân hàng về việc Nhà đầu tư đã góp thêm vốn, Giải trình nội dung thay đổi vốn;
 • Các giấy tờ khác có liên quan đến nội dung điều chỉnh.

(Tham khảo thêm quy định tại Điều 44 Nghị định 31/2021/NĐ-CP)

2. Trình tự, thủ tục điều chỉnh tại tỉnh Bắc Ninh

2.1. Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ (như đã nêu ở mục 1). Sau đó nộp hồ sơ đến Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh;

– Sau khi nhận được văn bản trả lời, Ban Quản lý các khu công nghiệp tiến hành thẩm định hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả.

Sau thời gian thẩm định, nếu hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận những thông tin điều chỉnh của dự án cho Nhà đầu tư.

Trong trường hợp từ chối điều chỉnh dự án, Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh phải thông báo bằng văn bản cho Nhà đầu tư và nêu rõ lý do từ chối.

Thời gian giải quyết hồ sơ: 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

(Tham khảo thêm quy định tại Điều 46 Nghị định 31/2021/NĐ-CP)

2.2. Dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

* Khi thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư:

Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án;
 • Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tưtên nhà đầu tư.

Sau đó nộp đến Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh. 

Thời gian giải quyết hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

* Khi thay đổi các thông tin khác của dự án:

Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ (như đã nêu ở mục 1). Sau đó nộp hồ sơ đến Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian giải quyết hồ sơ: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

(Tham khảo thêm quy định tại Điều 47 Nghị định 31/2021/NĐ-CP)

3. Lệ phí thủ tục điều chỉnh tại tỉnh Bắc Ninh

Hiện nay, thủ tục điều chỉnh chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định tại Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định về lệ phí. Do đó, nhà đầu tư khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư không phải nộp lệ phí.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Kỳ Vọng Việt về thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư tại khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Quý Khách có nhu cầu tham khảo dịch vụ điều chỉnh dự án, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900 633 298 để được tư vấn và hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Xem thêm: Thủ tục đầu tư trong khu công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên

Bài viết liên quan

090.225.5492