Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai tại Đông Triều – Quảng Ninh

Để hạn chế những rủi ro khi mua bán, chuyển nhượng, người dân có thể yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai. Vậy cơ quan cung cấp thông tin về đất đai tại thị xã Đông Triều và thủ tục thực hiện thế nào? Mời Quý khách cùng tìm hiểu qua bài viết của Luật Kỳ Vọng Việt để nắm rõ được những quy định về vấn đề này. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

1. Những dữ liệu đất đai được và không được cung cấp 

Thông qua việc nộp phiếu yêu cầu có thể khai thác được các thông tin đất đai sau:

– Thửa đất – Quy hoạch sử dụng đất
– Người sử dụng đất – Trích lục bản đồ
– Quyền sử dụng đất – Trích sao GCNQSDĐ
– Tài sản gắn liền với đất – Giao dịch đảm bảo 
– Tình trạng pháp lý    – Hạn chế về quyền
– Lịch sử biến động – Giá đất

 

 

Những trường hợp không cung cấp các thông tin về đất đai:

– Nội dung yêu cầu không rõ ràng, cụ thể; yêu cầu cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước không đúng quy định.

– Văn bản yêu cầu không có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu xác nhận đối với tổ chức; phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên và địa chỉ cụ thể của cá nhân yêu cầu.

– Mục đích sử dụng dữ liệu không phù hợp theo quy định của pháp luật.

– Không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

2. Hồ sơ đề nghị cung cấp dữ liệu đất đai

Người có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai nộp phiếu yêu cầu theo Mẫu số 01/PYC.

Lưu ý: Điều 3 Thông tư 14/2023/TT-BTNMT quy định thay thế cụm từ “Số CMTND/Hộ chiếu” thành cụm từ “Số CMND/CCCD/ĐDCN/Hộ chiếu” tại mục 1 và thay thế cụm từ “CMND” thành cụm từ “CMND hoặc CCCD hoặc số ĐDCN” tại ghi chú 2 của Mẫu số 01/PYC.

3. Trình tự cung cấp dữ liệu đất đai

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai nộp phiếu yêu cầu.

Bước 2: Cơ quan cung cấp dữ liệu tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá nhân biết.

Bước 3: Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu thực hiện việc cung cấp theo yêu cầu.

4. Phương thức, thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai

Việc nộp phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

– Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu;

– Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;

– Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.

Thời hạn cung cấp các thông tin về đất đai:

– Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày;

– Trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì dữ liệu đất đai được cung cấp vào ngày làm việc tiếp theo;

– Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin về đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

Lưu ý:

Thời hạn trên không tính:

– Thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ;

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã;

– Thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất;

– Thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật;

– Thời gian trưng cầu giám định.

5. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai

Theo Điều 15 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai được quy định như sau:

– Cấp TW: Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ TNMT.

– Cấp địa phương (cụ thể tại Đông Triều): Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thị xã Đông Triều.

6. Phí và chi phí 

Phí và chi phí người có yêu cầu phải trả để được cung cấp các thông tin về đất đai gồm:

– Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai;

– Chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu;

– Chi phí gửi tài liệu (nếu có)

Lưu ý:

– Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được quy định ở mức 250.000 đồng/hồ sơ, tài liệu.

– Một số thông tin không phải trả phí:

+ Danh mục dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu đất đai;

+ Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;

+ Khung giá đất, bảng giá đất đã công bố;

+ Thông tin về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai;

+ Các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai.

Trên đây là nội dung tư vấn về Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai tại Đông Triều – Quảng Ninh. Nếu bạn còn thắc mắc liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ với Luật Kỳ Vọng Việt để được tư vấn, hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Zalo: 090.225.5492

Xem thêm:

Bài viết liên quan

090.225.5492