Thủ tục xin cấp Sổ đỏ khi mua đất bằng giấy viết tay tại Đông Triều – Quảng Ninh

Giấy mua bán đất viết tay là việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bằng giấy tờ không có công chứng hoặc chứng thực. Vậy, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi mua đất bằng giấy viết tay tại Đông Triều – Quảng Ninh gồm những gì? Để tránh những rủi ro không đáng có trong quá trình thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi mua đất bằng giấy viết tay tại Đông Triều – Quảng Ninh, mời các bạn theo dõi bài tư vấn dưới đây của Luật Kỳ Vọng Việt nhé!

1. Giấy tờ mua bán đất viết tay tại Đông Triều – Quảng Ninh có hợp pháp hay không?

Căn cứ  Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP):

Nếu thuộc 1 trong 2 trường hợp sau đây thì được thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu:

Trường hợp 1: Đất do nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2008

Trường hợp 2: Đất do nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/07/2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Như vậy, khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu sổ đỏ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Từ ngày 01/07/2014, hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực.

2. Thủ tục xin cấp Sổ khi mua bán đất bằng giấy tờ viết tay tại Đông Triều – Quảng Ninh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ xin cấp Sổ khi mua bán đất bằng giấy tờ viết tay tại Đông Triều – Quảng Ninh bao gồm:

+ Đơn đăng ký theo mẫu số 04a/ĐK

+ Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất.

+ Một trong các giấy tờ về tài sản gắn liền với đất. (Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm theo quy định đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).

+ Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có)

 Bước 2: Nộp và tiếp nhận hồ sơ

(1) Nộp hồ sơ:

Nộp bộ hồ sơ đã chuẩn bị đến Bộ phận Một cửa của UBND /Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thị xã Đông Triều.

(2) Tiếp nhận hồ sơ:

UBND Thị xã Đông Triều tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:

– Trường hợp đăng ký đất đai:

+ Xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký;

+ Xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch. (Trường hợp không có giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

– Trường hợp đăng ký tài sản gắn liền với đất:

+ Xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản. (Trường hợp không có giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP )

+ Xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được xét duyệt, xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng đối với nhà ở, công trình xây dựng thì

– Trường hợp chưa có bản đồ địa chính:

+ Thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính.

+ Xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký.

Lưu ý:

Trong thời hạn 15 ngày từ ngày nhận được hồ sơ thì UBND cấp xã sẽ niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất. Đồng thời, xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai và gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thị xã Đông Triều tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:

– Văn phòng đăng ký đất đai sẽ gửi hồ sơ đến UBND thị xã Đông Triều để lấy ý kiến xác nhận và công khai kết quả.

– Trích lục bản đồ địa chính/trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính.

+ Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền đất đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.

+ Kiểm tra hồ sơ đăng ký, xác minh thực địa; xác nhận đủ điều kiện được cấp GCNQSDĐ vào đơn đăng ký.

+ Cập nhập thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

+ Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ);

+ Chuẩn bị hồ sơ để cơ quan tài nguyên và môi trường trình ký cấp;

+ Cập nhập bổ sung việc cấp GCNQSDĐ vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

+ Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Lưu ý:

Nếu hồ sơ đầy đủ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ trao phiếu tiếp nhận cho người nộp. Trong phiếu này sẽ ghi rõ thời hạn trả kết quả.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Trong tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Trả kết quả

Trong thời gian không quá 30 ngày, người có yêu cầu được nhận kết quả.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn: Thời hạn không quá 40 ngày.

Lưu ý:

Thời hạn trên không tính:

  • Thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ;
  • Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã;
  • Thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất;
  • Thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật;
  • Thời gian trưng cầu giám định.

Trên đây là nội dung tư vấn về Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi mua đất bằng giấy viết tay. Nếu bạn còn thắc mắc liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ với Luật Kỳ Vọng Việt để được tư vấn, hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Xem thêm:

Bài viết liên quan

090.225.5492