Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính

Công dân khởi kiện vụ án hành chính khi có cơ sở cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính của người, cơ quan có thẩm quyền là trái pháp luật xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Vậy mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính và cách viết như thế nào? Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của Luật Kỳ Vọng Việt.

1. Nội dung chính trong đơn khởi kiện

Căn cứ Điều 118 Luật Tố tụng hành chính 2015 (bổ sung bởi khoản 7 Điều 2 Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019), đơn khởi kiện phải đảm bảo các nội dung chính sau:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn;
 • Tòa án được yêu cầu giải quyết vụ án hành chính;
 • Tên, địa chỉ; số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Nội dung quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước nội dung giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri hoặc tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính;
 • Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có);
 • Yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết;
 • Cam đoan về việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Ngoài ra, kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh. 

2. Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính

Mẫu số 01 – HC ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP quy định mẫu đơn khởi kiện hành chính như sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(1)……, ngày….. tháng…… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Tòa án nhân dân(2)…………………………………………

Người khởi kiện: (3)………………………………………………………………………

Địa chỉ:(4)……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại (nếu có):……………………., số fax (nếu có):…………………….

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ……………………………………………………….

Người bị kiện:(5)…………………………………………………………………………

Địa chỉ:(6)……………………………………………………………………………..

Số điện thoại (nếu có):……………………., số fax (nếu có):…………………….

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): …………………………………………………………….

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):(7)…………………………..

Địa chỉ:(8)………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại (nếu có):……………………., số fax (nếu có):…………………….

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): …………………………………………………………….

Quyết định …………….. (9) bị kiện số……… ngày….. tháng….. năm….. của………………………………. về ……………………………………………………………..

Hành vi hành chính bị kiện…………………………………………………

Tóm tắt nội dung quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, nội dung giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri hoặc tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính(10):         ………………………………………………………………………………

Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có):………………………………

Yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết(11):…………………………………………….

Người khởi kiện cam đoan không đồng thời khiếu nại ………. (12)đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Những tài liệu, chứng cứ chứng minh kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (13)

1…………………………………………………………………………………………………….            2…………………………………………………………………………………………………….            ………………………………………………………………………………………………….

                                                                  Người khởi kiện (14)

 

3. Hướng dẫn cách viết đơn

Luật Kỳ Vọng Việt xin hướng dẫn điền mẫu đơn khởi kiện hành chính cụ thể như sau:

(1) Ghi địa danh, ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện.

(2) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án:

 • TAND cấp huyện cần ghi rõ thuộc tỉnh (thành phố) nào. Ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B;
 • TAND cấp tỉnh, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào. Ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh B.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ tên;

 • Nếu người khởi kiện là người đại diện hợp pháp thì phải ghi cả họ tên, địa chỉ của người được đại diện;
 • Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi địa chỉ tại thời điểm nộp đơn khởi kiện.

 • Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú. Ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện D, tỉnh E;
 • Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó. Ví dụ: Công ty TNHH G có trụ sở: Số 100 phố H, quận I, thành phố K.

(5) Nếu người bị kiện là:

 • Người có thẩm quyền thì ghi chức danh của người bị kiện. Ví dụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh A;
 • Cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó.

(7) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6) (8) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(9) Tùy từng trường hợp mà ghi:

 • Quyết định hành chính;
 • Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
 • Quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh;
 • Quyết định giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri.

(10) Tùy theo từng trường hợp mà ghi tóm tắt nội dung cụ thể của QĐHC/HVHC.

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết.

(12) Tùy từng trường hợp mà ghi:

 • Quyết định hành chính;
 • Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
 • Quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh;
 • Quyết định giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri.

(13) Ghi rõ tên các tài liệu kèm gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự.

(14) Nếu người khởi kiện là:

 • Cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó;
 • Cá nhân không thể tự mình làm đơn, ký tên hoặc điểm chỉ thì có thể nhờ người khác làm hộ. Và phải có người có năng lực hành vi tố tụng hành chính đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện;
 • Cơ quan, tổ chức  thì người đại điện hợp pháp ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu.

Trên đây là nội dung tư vấn về Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính. Hãy liên hệ với Luật Kỳ Vọng Việt để được tư vấn, hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Zalo: 090.225.5492

Xem thêm:

Bài viết liên quan

090.225.5492