Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng 2024

Đất có đang thuộc quy hoạch hay không là vấn đề mà người dân đặc biệt quan tâm khi tham gia giao dịch mua bán đất. Để tham khảo mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng mới nhất năm 2024, mời các bạn theo dõi bài tư vấn dưới đây của Luật Kỳ Vọng Việt!

1. Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng mới nhất 2024

Các bạn có thể tham khảo Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng mới nhất 2024 dưới đây của Luật Kỳ Vọng Việt:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Kính gửi: – UBND Quận………………………………………………..

              – Phòng Quản lý đô thị Quận ……………………………

                                       

1.Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………………………………………………

– Người đại diện:

– Địa chỉ liên hệ:

Đường (Phố):…………………………………………………………………………………………………….

Phường (Xã): ……………………………………………………………………………………………………

Quận (Huyện):…………………………………………………………………………………………………..

Thành phố (Tỉnh): ……………………………………………………………………………………………..

– Số điện thoại liên hệ: 

2. Địa điểm lô đất

 • Lô đất số: ………………………. Tờ bản đồ: ………………………. Diện tích: ……………………….
 • Tại: 

Đường (Phố):…………………………………………………………………………………………………….

Phường (Xã): ……………………………………………………………………………………………………

Quận (Huyện):…………………………………………………………………………………………………..

Thành phố (Tỉnh): ……………………………………………………………………………………………..

3. Nội dung và mục đích đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Nội dung chức năng và quy mô công trình đề xuất (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kính đề nghị Phòng Quản lý đô thị Quận ……………….. cung cấp các thông tin quy hoạch xây dựng đối với khu đất trên./.

…………….., ngày ….. tháng ….. năm …..

Người làm đơn         

2. Thủ tục đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất

(1) Chuẩn bị hồ sơ 

Hồ sơ đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất bao gồm:

 • Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng
 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân như CCCD, CMND, hộ chiếu…
 • Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ)

(2) Cách thức nộp

Căn cứ: Điều 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT

Việc nộp đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai;
 • Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;
 • Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.

(3) Tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân.

Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá nhân biết.

(4) Trả kết quả

Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

3. Những trường hợp không cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất

Căn cứ: Điều 13 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT

04 trường hợp sau thuộc trường hợp không cung cấp thông tin quy hoạch:

 • Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất có nội dung không rõ ràng, cụ thể; yêu cầu cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước không đúng quy định.
 • Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất không có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu xác nhận đối với tổ chức; không có chữ ký, tên và địa chỉ cụ thể của cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu.
 • Mục đích sử dụng dữ liệu không phù hợp theo quy định của pháp luật.
 • Không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Trên đây là nội dung tư vấn về Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng 2024. Nếu bạn còn thắc mắc liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ với Luật Kỳ Vọng Việt để được tư vấn, hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Zalo: 090.225.5492

Xem thêm:

Bài viết liên quan

090.225.5492