Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự mới nhất 2024

Khi có mâu thuẫn trong các quan hệ dân sự, các cá nhân, tổ chức, có quyền thực hiện việc khởi kiện vụ án dân sự. Yêu cầu Tòa án giải quyết khi có căn cứ cho rằng, các quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Vậy mẫu đơn khởi kiện dân sự và cách viết như thế nào? Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của Luật Kỳ Vọng Việt.

 

1. Nội dung chính trong đơn khởi kiện vụ án dân sự

Căn cứ khoản 4 Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, đơn khởi kiện phải có các nội dung sau đây:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
 • Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân. Hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức. Số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân. Hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức. Số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);

Và:

 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân. Hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức. Số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân. Hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức. Số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

2. Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự 

Mẫu số 23-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………

Người khởi kiện: (3)………………………………………………………………………

Địa chỉ: (4) ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: (5)…………………………………………………………………………..

Địa chỉ (6) …………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)…………………………………

Địa chỉ: (8)…………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)……………………………

Địa chỉ: (10) …………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Người làm chứng (nếu có) (12)…………………………………………………………..

Địa chỉ: (13) …………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)……………

1………………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………………..

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) …………………………………………………………………………………………………………

 

                                                                                                              Người khởi kiện (16)

Hướng dẫn cách viết đơn

Luật Kỳ Vọng Việt xin hướng dẫn điền mẫu đơn khởi kiện dân sự cụ thể như sau:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).
(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án:

 • Nếu là TAND cấp huyện ghi rõ thuộc tỉnh, thành phố nào. Ví dụ: Toà án nhân dân huyện Y, tỉnh ĐN.
 • Nếu là TAND cấp tỉnh thì cần ghi rõ tỉnh (thành phố) nào. Ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.
 • Và ghi địa chỉ cụ thể của Tòa án.

(3) Nếu người khởi kiện là: 

 • Cá nhân thì ghi họ tên của cá nhân đó;
 • Trường hợp người chưa thành niên, người mất/hạn chế năng lực hành vi dân sự, người khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp.
 • Cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức. 

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện:

 • Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú. Ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H.
 • Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó. Ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H.

(5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo và phải đánh số thứ tự.

Ví dụ: Các tài liệu kèm theo đơn gồm có:

 1. Bản sao hợp đồng mua bán nhà;
 2. Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án.

Ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…

(16) Nếu người khởi kiện là:

 • Cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó;
 • Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ;
 • Cá nhân không thể tự mình làm đơn, ký tên hoặc điểm chỉ thì có thể nhờ người khác làm hộ. Và phải có người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện;
 • Cơ quan, tổ chức  thì người đại điện hợp pháp ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu.

3. Các phương thức gửi đơn khởi kiện

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 190 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 về gửi đơn khởi kiện đến Tòa án như sau:

Gửi đơn khởi kiện đến Tòa án

1. Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:

a) Nộp trực tiếp tại Tòa án;

b) Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;

c) Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Như vậy, cá nhân có thể gửi đơn khởi kiện vụ án dân sự đến Tòa án theo các phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án;
 • Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;
 • Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Trên đây là nội dung tư vấn về Mẫu đơn khởi kiện dân sự mới nhất 2024. Hãy liên hệ với Luật Kỳ Vọng Việt để được tư vấn, hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Zalo: 090.225.5492

Xem thêm:

Bài viết liên quan

090.225.5492