Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp tại Đông Triều – Quảng Ninh

Theo quy định của pháp luật đất đai, khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất. Vậy thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất trên thực tế như thế nào? Điều kiện để xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp được quy định ra sao? Mời các bạn theo dõi bài tư vấn dưới đây của Luật Kỳ Vọng Việt để có thể nắm được chi tiết quy định pháp luật!

1. Trình tự thực hiện xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp

– Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp được giao, công nhận, nhận chuyển QSDĐ khi hết thời hạn thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

– Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nêu trên có nhu cầu xác nhận lại thì thực hiện như sau:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Đông Triều (VPĐKQSDĐ Đông Triều) hoặc tại UBND xã nếu có nhu cầu.

Trường hợp chưa hợp lệ, trong vòng 03 ngày, cơ quan tiếp nhận phải thông báo và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Trường hợp nộp hồ sơ tại VPĐKQSDĐ Đông Triều thì Văn phòng chuyển hồ sơ UBND xã nơi có đất.

Bước 3: UBND xã nơi có đất kiểm tra, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của CQNN có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến VPĐKQSDĐ Đông Triều;

Bước 4: VPĐKQSDĐ Đông Triều kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định của pháp luật vào GCN đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao GCN cho người sử dụng đất hoặc gửi UBND xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

2. Hồ sơ xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp

(1) Thành phần hồ sơ:

Căn cứ Khoản 10 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT sửa đổi bởi Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, hồ sơ xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp bao gồm:

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;     


(Mẫu số 09/ĐK Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT)

– Bản gốc Giấy chứng nhận QSDĐ;

– Đối với trường hợp có thay đổi thông tin về nhân thân trên GCN đã cấp thì cơ quan giải quyết thủ tục có trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin cá nhân đó trong CSDLQG về dân cư theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP.

(2) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3. Cách thức thực hiện

Người sử dụng đất khi có nhu cầu có thể chọn một trong các phương thức sau:

– Nộp trực tiếp;

– Nộp trực tuyến;

– Nộp qua dịch vụ bưu chính.

4. Thời hạn giải quyết

Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người yêu cầu trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Lưu ý:

Thời hạn trên không tính:

– Thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ;

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã;

– Thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất;

– Thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật;

– Thời gian trưng cầu giám định.

5. Lệ phí (Nếu có)

Mức thu lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai tại tỉnh Quảng Ninh như sau:

– Địa bàn các phường thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh: 25.000 đồng/giấy chứng nhận;

– Địa bàn các khu vực khác: 12.000 đồng/giấy chứng nhận;

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

– Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

– Giấy chứng nhận.

– Trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn thì cơ quan TNMT thông báo và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định.

Trên đây là nội dung tư vấn về Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp tại Đông Triều – Quảng Ninh. Nếu bạn còn thắc mắc liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ với Luật Kỳ Vọng Việt để được tư vấn, hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Zalo: 090.225.5492

Xem thêm:

Bài viết liên quan

090.225.5492