Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh năm 2024

Khi doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động kinh doanh ngoài trụ sở chính thì cần phải tiến hành thành lập địa điểm kinh doanh. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng nắm rõ được thủ tục thực hiện cần những bước nào? Hãy theo dõi bài tư vấn dưới đây của Luật Kỳ Vọng Việt để có thể nắm rõ hơn được các bước thực hiện theo đúng quy định pháp luật nhé!

1. Địa điểm kinh doanh là gì?

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:“Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh ngoài trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc chi nhánh”.

 Địa điểm kinh doanh bao gồm những đặc điểm sau đây:

 • Địa điểm kinh doanh là nơi tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp đã đăng ký.
 • Địa điểm kinh doanh không có mã số thuế riêng, phải thực hiện hạch toán thuế phụ thuộc vào công ty mẹ.
 • Địa điểm kinh doanh không có con dấu, không có tư cách pháp nhân.
 • Công ty thành lập địa điểm kinh doanh phải tiến hành thông báo đến Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký kinh doanh nơi lập địa điểm kinh doanh.

2. Quy định về tên của của địa điểm kinh doanh

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản có liên quan, tên của địa điểm kinh doanh phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 • Tên địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.
 • Tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh”.
 • Tên địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn địa điểm kinh doanh.
 • Ngoài tên bằng tiếng Việt, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.
 • Phần tên riêng trong tên địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.
 • Đối với những doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khi chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc do yêu cầu tổ chức lại thì được phép giữ nguyên tên doanh nghiệp nhà nước trước khi tổ chức lại.

3. Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh theo quy định

Hồ sơ lập địa điểm kinh doanh năm 2024 bao gồm:

(1) Thông báo lập địa điểm kinh doanh

Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo mẫu quy định tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Nội dung thông báo gồm:

  • Mã số doanh nghiệp;
  • Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);
  • Tên địa điểm kinh doanh:
  • Địa chỉ của địa điểm kinh doanh:
  • Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Lưu ý: Thông báo do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

(2) Quyết định thành lập địa điểm kinh doanh công ty

(3) Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục lập địa điểm kinh doanh

(4) Bản sao chứng thực CMND/Căn cước/Hộ chiếu của người nộp hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập đến Phòng Đăng ký kinh doanh

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và thụ lý giải quyết: Doanh nghiệp nộp hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh online (trực tuyến) qua cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh/thành phố nơi đăng ký trụ sở chính của địa điểm kinh doanh.

Ví dụ:

Công ty đang có đăng ký trụ sở chính tại thành phố Hà Nội và muốn lập địa điểm kinh doanh ở tỉnh Ninh Bình thì sẽ nộp tiến hành nộp hồ sơ tới Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Ninh Bình để thành lập địa điểm kinh doanh.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh công ty

Thời gian thẩm định hồ sơ: 3-5 ngày làm việc tính từ ngày hồ sơ được nộp và chấp nhận hợp lệ.

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh công ty

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.

 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ:

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp

Trên đây là nội dung tư vấn về Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh năm 2024. Nếu bạn còn thắc mắc liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ với Luật Kỳ Vọng Việt để được tư vấn, hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Zalo: 090.225.5492

 Xem thêm:

Bài viết liên quan

090.225.5492