Thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Bắc Ninh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của công ty tại Bắc Ninh được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Sau đây, luật sư của Luật Kỳ Vọng Việt xin tư vấn về vấn đề này như sau:

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

2. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh tại Bắc Ninh

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của công ty của mỗi lần thông báo không được quá một năm.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 từ năm 2021 công ty được tạm ngừng không hạn chế số lần liên tiếp.

Tuy nhiên, trước khi hết hạn tạm ngừng lần trước ít nhất 03 ngày làm việc công ty phải nộp thông báo tiếp tục tạm ngừng cho 01 năm tiếp theo.

3. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty tại Bắc Ninh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty tại Bắc Ninh thực hiện như sau:

 • Nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh trực tuyến tại https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
 • Trong 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận, xử lý, trả kết quả.

Hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh công ty tại Bắc Ninh gồm:

* Đối với công ty TNHH một thành viên 

 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh của công ty TNHH 1 TV;
 • Quyết định chủ sở hữu công ty về việc tạm ngừng kinh doanh;

* Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 

 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh của công ty TNHH 2 TV trở lên;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh;
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh;

* Đối với công ty cổ phần 

 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh của công ty cổ phần;
 • Biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh;
 • Quyết định của Hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh;

4. Công ty tạm ngừng kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài không?

Khi công ty thông báo tạm ngừng kinh doanh trọn vẹn một năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng hoạt động nhưng nếu công ty thông báo tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài theo quy định. 

Như vậy việc có phải nộp thuế môn bài hay không tùy thuộc vào thời điểm doanh nghiệp tiến hành tạm ngừng. Nên khi quyết định thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh cho công ty doanh nghiệp cần lưu ý về quy định trên để tránh phát sinh tiền thuế môn bài cho công ty. Ở đây một năm dương lịch được tính từ ngày: 01.1 đến ngày 31.12 của năm. 

Ví dụ: Nếu công ty tại Bắc Ninh dự kiến tạm ngừng kinh doanh vào năm 2024 mà để tránh phải nộp thuế môn bài thì sẽ thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01.1.2024 đến ngày 31.12.2024 còn nếu công ty thực hiện thủ tục tạm ngừng sau một ngày ví dụ là ngày 02.1.2024 thì cũng phải đóng thuế môn bài của năm 2024 đó.

5. Khi công ty tạm ngừng kinh doanh có phải nộp hồ sơ khai thuế không?

Theo quy định người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng kinh doanh.

Lưu ý là người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

Như vậy cần phải xem xét thời điểm mà công ty tiến hành tạm ngừng kinh doanh để xem công ty có phải nộp hồ sơ khai thuế không.

6. Khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty tại Bắc Ninh có phải thông báo với cơ quan thuế không?

Khi công ty tại Bắc Ninh thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh phải thông báo bằng văn bản về việc tạm ngừng kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký theo quy định.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin công ty tạm ngừng kinh doanh chậm nhất không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của doanh nghiệp. 

7. Lưu ý về vấn đề bảo hiểm khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh?

Theo quy định của pháp luật thì khi doanh nghiệp tạm dừng sản xuất kinh doanh dẫn đến người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì trường hợp này sẽ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, còn các quỹ ốm đau thai sản và quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì vẫn phải đóng theo quy định trừ trường hợp có sự thỏa thuận khác với người lao động về việc đóng bảo hiểm trong thời gian doanh nghiệp đang tạm ngừng kinh doanh theo quy định của pháp luật.

8. Khi tạm ngừng kinh doanh các nghĩa vụ của công ty có được tạm ngừng theo hay không?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định: “Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác”.

Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Bắc Ninh. Quý Khách có nhu cầu tham khảo dịch vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900 633 298 để được tư vấn và hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

-Xem thêm-

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của công ty FDI

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của công ty tại Hà Nội

Bài viết liên quan

090.225.5492