Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của công ty FDI

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của công ty FDI được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Sau đây, luật sư của Luật Kỳ Vọng Việt xin tư vấn về vấn đề này như sau:

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Luật Đầu tư 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

2. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của công ty FDI

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của công ty FDI của mỗi lần thông báo không được quá một năm. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 từ năm 2021 công ty FDI được tạm ngừng không hạn chế số lần liên tiếp. Tuy nhiên, trước khi hết hạn tạm ngừng lần trước ít nhất 03 ngày làm việc công ty FDI phải nộp thông báo tiếp tục tạm ngừng cho 01 năm tiếp theo.

3. Hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh công ty FDI

Hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên 

 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh của công ty TNHH 1 TV;
 • Quyết định chủ sở hữu công ty về việc tạm ngừng kinh doanh;

Hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên 

 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh của công ty TNHH 2 TV trở lên;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh;
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh;

Hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần 

 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh của công ty cổ phần;
 • Biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh;
 • Quyết định của Hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh;

Trên đây là nội dung tư vấn về tạm ngừng kinh doanh của công ty FDI. Quý Khách có nhu cầu tham khảo dịch vụ điều chỉnh dự án, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900 633 298 để được tư vấn và hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

—Xem thêm—-

Thay đổi người đại diện của nhà đầu tư cần điều chỉnh Chứng nhận đầu tư?

Bài viết liên quan

090.225.5492