Thủ tục khôi phục mã số thuế doanh nghiệp năm 2024

Trong quá trình hoạt, vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà doanh nghiệp có thể bị cơ quan thuế quản lý đóng mã số thuế. Việc bị đóng mã số thuế sẽ khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc làm thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh, nộp tờ khai thuế, báo cáo thuế, xuất được hóa đơn VAT…Do đó, doanh nghiệp phải làm thủ tục xin khôi phục mã số thuế để cơ quan thuế quản lý chuyển mã số thuế trở lại trạng thái “NNT đang hoạt động”. Để nắm rõ quy định về thủ tục này, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của Luật Kỳ Vọng Việt!

 I. Chuẩn bị hồ sơ khôi phục mã số thuế

1) Trường hợp 1:

Đối với người nộp thuế được quy định tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư 105/2020/TT-BTC bị Cơ quan có thẩm quyền có ban hành văn bản hủy bỏ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các loại giấy phép tương đương có tính pháp lý được ban hành bằng văn bản trước đó, thì người nộp thuế thực hiện nộp hồ sơ khôi phục MST chậm nhất là 10 ngày kể từ khi nhận được văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi.

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

+ Văn bản đề nghị khôi phục MST theo mẫu số 25/ĐK-TCT.  (Được ban hành kèm Thông tư 105/2020/TT-BTC)

+ Bản sao văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép thành lập doanh nghiệp hoặc các loại giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.

2) Trường hợp 2:

Sau khi Cơ quan thuế có thông báo cho người đăng ký thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký theo quy định tại Điều 17 Thông tư 105/2020/TT-BTC nhưng chưa ban hành văn bản thu hồi giấy phép đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép có tính chất pháp lý tương đương và chưa bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì người nộp thuế có trách nhiệm nộp hồ sơ khôi phục mã số thuế đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp trước ngày cơ quan thuế ban hành Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

+ Văn bản đề nghị khôi phục MST theo mẫu số 25/ĐK-TCT. (Được ban hành kèm Thông tư 105/2020/TT-BTC)

3) Trường hợp 3:

Đối với người nộp thuế có nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh khi mã số thuế hết hiệu lực gửi đến cơ quan thuế nhưng chưa được phản hồi về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì cần nộp hồ sơ khai khôi phục mã số thuế trước ngày ban hành Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế bởi Cơ quan quản lý Thuế.

Hồ sơ khôi phục mã số thuế gồm:

+ Văn bản đề nghị khôi phục MST theo mẫu số 25/ĐK-TCT. (Được ban hành kèm Thông tư 105/2020/TT-BTC)

4) Trường hợp 4:

Đối với người nộp thuế đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế do chia tách, hợp nhất doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh đến cơ quan thuế theo quy định tại Điều 14 Thông tư 105/2020/TT-CP, nhưng sau đó hủy bỏ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, thì người nộp thuế nộp hồ sơ khôi phục mã số thuế trước ngày ban hành Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ khôi phục mã số thuế gồm:

+ Văn bản đề nghị khôi phục MST theo mẫu số 25/ĐK-TCT. (Được ban hành kèm Thông tư 105/2020/TT-BTC)

+ Bản sao văn bản hủy bỏ quyền chia, sáp nhập.

II. Xử lý hồ sơ và trả kết quả khôi phục mã số thuế

1) Trường hợp 1:

Cơ quan sau khi tiếp nhận hồ sơ khôi phục mã số thuế sẽ thực hiện xem xét và trả kết quả hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc hoặc cơ quan thuế nhận thấy sai sót trong việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế, thì thực hiện như sau:

+ Lập thông báo khôi phục mã số thuế theo mẫu số 19/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC và gửi đến người nộp thuế.

+ Trong trường hợp người nộp thuế nộp bản gốc hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì Cơ quan thuế cần in lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế cho người nộp thuế.

Cơ quan quản lý Thuế sẽ cập nhật trạng thái mã số thuế khôi phục cho người nộp thuế theo dõi tại Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế ngay trong ngày ban hành quyết định khôi phục mã số thuế.

2) Trường hợp 2:

Cơ quan sau khi tiếp nhận hồ sơ khôi phục mã số thuế sẽ thực hiện xem xét hồ sơ trong vòng 10 ngày làm việc.

Đồng thời, trong thời gian đó cơ quan thuế sẽ lập danh sách các loại giấy tờ, thủ tục còn thiếu, xác minh thực tế tại địa chỉ kinh doanh của người nộp thuế và thực hiện xử phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về thuế.

Người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện bổ sung các loại giấy tờ và yêu cầu của cơ quan thuế.

Sau khi cơ quan thuế tiến hành kiểm tra hoàn tất thì sẽ xử lý hồ sơ khôi phục mã số thuế giống như trường hợp 1 và trường hợp 4.

3) Trường hợp 3:

Cơ quan sau khi tiếp nhận hồ sơ khôi phục MST sẽ thực hiện xem xét hồ sơ trong vòng 10 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế xác lập hồ sơ khai thuế còn thiếu, tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp, số tiền thuế còn nợ và tiến hành xử phạt các trường hợp nêu trên theo quy định của pháp luật.

Sau khi cơ quan thuế tiến hành kiểm tra hoàn tất thì sẽ xử lý hồ sơ khôi phục mã số thuế giống như trường hợp 1.

4) Trường hợp 4:

Cơ quan sau khi tiếp nhận hồ sơ khôi phục mã số thuế sẽ thực hiện xem xét và trả kết quả hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc hoặc cơ quan thuế nhận thấy sai sót trong việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế, thì thực hiện như sau:

  • Lập thông báo khôi phục MST theo mẫu số 19/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC và gửi đến người nộp thuế.
  • Trong trường hợp người nộp thuế nộp bản gốc hồ sơ chấm dứt hiệu lực MST thì Cơ quan thuế cần in lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế cho người nộp thuế.

Cơ quan quản lý Thuế sẽ cập nhật trạng thái mã số thuế khôi phục cho người nộp thuế theo dõi tại Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế ngay trong ngày ban hành quyết định khôi phục mã số thuế.

Trên đây là nội dung tư vấn về Thủ tục khôi phục mã số thuế doanh nghiệp năm 2024. Nếu bạn còn thắc mắc liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ với Luật Kỳ Vọng Việt để được tư vấn, hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Zalo: 090.225.5492

Xem thêm:

Bài viết liên quan

090.225.5492