Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần phải làm thủ tục thông báo? Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần thì phải sửa đổi Điều lệ công ty? Trong bài viết dưới đây Luật Kỳ Vọng Việt sẽ giải đáp thắc mắc trên.

Trường hợp công ty được thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà cổ đông không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán như đã cam kết (chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần). Theo Khoản 3 Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 57 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp phải thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng ký kinh doanh (Phòng ĐKKD) nơi công ty đặt trụ sở chính trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua.

Hồ sơ thay đổi thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

Theo hướng dẫn của Điều 57 Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Công ty cổ phần cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ  gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với thông tin cổ đông;
  • Danh sách thông tin của các cổ đông khi đã thay đổi (không bao gồm thông tin của cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua);
  • Nếu người nộp hồ sơ là do doanh nghiệp ủy quyền, cần nộp kèm: Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục và một trong các loại Giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp.

Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Quy trình thực hiện hồ sơ

1.Nộp hồ sơ

Theo Khoản 1 Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục có thể nộp hồ sơ bằng cách:

  • Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính;
  • Nộp qua đường bưu điện;
  • Nộp hồ sơ online qua Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.

2.Giải quyết hồ sơ

Hồ sơ sẽ được gửi về cho Phòng ĐKKD phụ trách quản lý địa bàn của công ty. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng ĐKKD sẽ thông báo tới doanh nghiệp về tình hình hồ sơ (hợp lệ hoặc cần sửa đổi, bổ sung).

3. Nộp phí sau khi thay đổi thông tin cổ đông sáng lập

Thông tin về cổ đông sáng lập không hiển thị trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Do vậy, công ty không cần cấp lại và nộp lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận. Tuy nhiên, trường hợp này bắt buộc phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và nộp phí. Lệ phí công bố là: 100.000 đồng/lần.

Sau khi hoàn tất thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh, công ty cổ phần cần:

  • Sửa đổi Điều lệ (theo Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020);
  • Cập nhật thông tin trong sổ đăng ký cổ đông.

Xem thêm:

Bài viết liên quan

090.225.5492