Ly hôn vợ có được chia tài sản đứng tên chồng

Khi tiến hành ly hôn các cặp vợ chồng quan tâm nhất là vấn đề chia tài, nếu tài sản đứng tên chồng thì vợ có được chia khi ly hôn không? Luật sư Elpis Law tư vấn về vấn đề này như sau:

tài sản riêng của chồng ly hôn vợ có được chia

Căn cứ theo Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014:

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Căn cứ theo Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014:

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm:

    • Tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn;
    • Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân;
    • Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này;
    • Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng;
    • Tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Trường hợp có tranh chấp

Tại điểm b, Mục 3 Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, quy định cụ thể về việc giải quyết trường hợp có tranh chấp tài sản như sau:

Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên, trong trường hợp tài sản do vợ, chồng có được trong thời kỳ hôn nhân mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, nhưng trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ ghi tên của vợ hoặc chồng, nếu không có tranh chấp thì đó là tài sản chung của vợ chồng.

Để xác định người vợ có được chia tài sản hay không phải chứng minh tài sản chung hay tài sản riêng.

Nếu chứng minh được đó là tài sản chung thì vợ được chia tài sản đó.

Nếu không chứng minh được là tài chung, thì đó là tài sản riêng của chồng, vợ không được chia.

Việc chia tài sản khi ly hôn sẽ được Tòa án áp dụng theo nguyên tắc:

– Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó;

– Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi. Nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên:

+ Tình trạng tài sản,

+ Công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn. Trường hợp quý khách hàng có khó khăn, thắc mắc hay có nhu cầu Luật sư tư vấn, vui lòng liên hệ tới hotline 1900 633 298 để được LUẬT SƯ của Luật Elpis Law tư vấn chi tiết miễn phí. Xin cảm ơn./

– Xem thêm Sống chung như vợ chồng chia tài sản ra sao

Bài viết liên quan

090.225.5492