Sống chung như vợ chồng chia tài sản ra sao

Hiện nay, có rất nhiều cặp nam, nữ sống chung với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn. Trong thời gian sống chung họ có tạo lập tài sản chung, khi xảy ra tranh chấp thì tài sản này được chia như nào? Đây là vấn đề được rất nhiều người quan tâm, Luật sư của Elpis law giải đáp vấn đề này như sau:

Chia tài sản trong trường hợp sống chung như vợ chồng

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định:

– Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên. Trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm:

+ Quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con;

+ Công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.

Nam, nữ chỉ sống chung với nhau như vợ chồng nên giữa họ không phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Tài sản giữa họ sẽ được chia theo thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì chia theo quy định pháp luật:

Chia tài sản thuộc sở hữu chung

  1. Trường hợp sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi chủ sở hữu chung đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung. Nếu tình trạng sở hữu chung phải được duy trì trong một thời hạn theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của luật thì mỗi chủ sở hữu chung chỉ có quyền yêu cầu chia tài sản chung khi hết thời hạn đó; khi tài sản chung không thể chia được bằng hiện vật thì chủ sở hữu chung có yêu cầu chia có quyền bán phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp các chủ sở hữu chung có thỏa thuận khác.
  2. Trường hợp có người yêu cầu một người trong số các chủ sở hữu chung thực hiện nghĩa vụ thanh toán và chủ sở hữu chung đó không có tài sản riêng hoặc tài sản riêng không đủ để thanh toán thì người yêu cầu có quyền yêu cầu chia tài sản chung và tham gia vào việc chia tài sản chung, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Nếu không thể chia phần quyền sở hữu bằng hiện vật hoặc việc chia này bị các chủ sở hữu chung còn lại phản đối thì người có quyền có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ bán phần quyền sở hữu của mình để thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Như vậy, tài sản sẽ được giải quyết theo nguyên tắc:

– Tài sản riêng của ai thì thuộc về người đó.

– Tài sản chung được chia theo thỏa thuận của các bên. Trường hợp không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm:

+ Quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con;

+ Công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn. Trường hợp quý khách hàng có khó khăn, thắc mắc hay có nhu cầu Luật sư tư vấn, vui lòng liên hệ tới hotline 1900 633 298 để được LUẬT SƯ của Luật Elpis Law tư vấn chi tiết miễn phí. Xin cảm ơn./

– Xem thêm Tài sản chung của vợ chồng

Bài viết liên quan

090.225.5492