Mức lệ phí môn bài của tổ chức hành nghề luật sư

Mức đóng lệ phí môn bài được căn cứ theo vốn điều lệ. Tuy nhiên, Luật Luật sư không quy định về vốn điều lệ và vốn đầu tư đối với Văn phòng luật sư và Công ty luật. Vậy mức đóng lệ phí môn bài của các tổ chức hành nghề luật sư hiện nay là bao nhiêu? Mời Quý bạn đọc cùng theo dõi bài viết này của Luật Kỳ Vọng Việt để được giải đáp. 

1. Hình thức, điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư

Căn cứ Điều 32 Luật Luật sư 2006 (được sửa đổi bởi khoản 15 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012) quy định:

– Tổ chức hành nghề luật sư bao gồm:

+ Văn phòng luật sư;

+ Công ty luật.

– Tổ chức hành nghề luật sư được tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư:

+ Luật sư phải có ít nhất 02 năm hành nghề liên tục làm việc theo HĐLĐ cho tổ chức hành nghề luật sư. Hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân theo HĐLĐ cho cơ quan, tổ chức theo quy định;

+ Tổ chức hành nghề luật sư phải có trụ sở làm việc.

– Một luật sư chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một tổ chức hành nghề luật sư. Trong trường hợp luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập một công ty luật thì có thể lựa chọn thành lập và đăng ký hoạt động tại địa phương nơi có Đoàn luật sư mà một trong các luật sư đó là thành viên.

– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, các luật sư thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư không phải là thành viên của Đoàn luật sư nơi có tổ chức hành nghề luật sư phải chuyển về gia nhập Đoàn luật sư nơi có tổ chức hành nghề luật sư hoặc chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 20 của Luật này.

2. Các trường hợp phải đóng lệ phí môn bài

Tại Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định người nộp lệ phí môn bài như sau:

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).

7. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 hướng dẫn về đăng ký thuế quy định:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

Người nộp thuế là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sau:

b) Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán, luật sư, công chứng hoặc các lĩnh vực chuyên ngành khác không đăng ký doanh nghiệp qua cơ quan đăng ký kinh doanh (sau đây gọi là Tổ chức kinh tế)…ˮ

Do đó, văn phòng/công ty luật là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực luật sư, được gọi là Tổ chức kinh tế. Như vậy, tổ chức hành nghề luật sư phải thực hiện nộp lệ phí môn bài đầy đủ.

3. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hành nghề luật sư 

Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định mức thu như sau:

Điều 4. Mức thu lệ phí môn bài

1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;

b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;

c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Như vậy, mức lệ phí môn bài với công ty luật (tổ chức kinh tế) là 1.000.000 đồng/năm.

4. Tổ chức hành nghề luật sư mới thành lập có được miễn lệ phí môn bài không?

Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP (bổ sung bởi điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP):

“8. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

a) Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

c) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.”

Vì thuộc trường hợp thành lập mới nên tổ chức được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Kỳ Vọng Việt. Nếu bạn còn thắc mắc liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Zalo: 090.225.5492

Xem thêm:

Bài viết liên quan

090.225.5492