Cổ tức và những quy định về chia cổ tức

Trả cổ tức là gì? Có những hình thức chi trả cổ tức nào? Đây có lẽ là câu hỏi rất được quan tâm đối với các nhà đầu tư. Mời bạn cùng tìm hiểu qua bài viết của Luật Kỳ Vọng Việt để nắm rõ những quy định về vấn đề này. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

1. Khái niệm cổ tức

Khoản 5 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác.”

Có thể hiểu, cổ tức là khoản tiền mặt hoặc tài sản tương đương tiền mặt. Khoản này được công ty trích ra từ lợi nhuận sau thuế để trả cho mỗi cổ phần.

2. Điều kiện trả cổ tức 

Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định CTCP chỉ được chi trả cổ tức khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.
  • Đã trích lập các quỹ công ty, quỹ dự phòng, bù đắp khoản lỗ trước đó (nếu có) theo pháp luật, điều lệ công ty.
  • Công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ nghĩa vụ tài sản và các khoản nợ đến hạn khác.

3. Hình thức chi trả

Theo Khoản 3 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020:

“3. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và theo các phương thức thanh toán theo quy định của pháp luật.”

Hình thức trả cổ phiếu rất đa dạng. Theo đó, cổ tức có thể trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Hai hình thức phổ biến được nhiều công ty cổ phần áp dụng nhất là trả bằng tiền mặt hoặc trả bằng cổ phần.

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Hình thức trả bằng tiền mặt, công ty sẽ trả cổ tức bằng đơn vị tiền của quốc gia đó. Phương thức thanh toán: Tiền mặt, chuyển khoản, phát hành séc, ghi có vào tài khoản chứng khoán của cổ đông…

Lưu ý số cổ tức chi trả bằng tiền mặt được tính trên mệnh giá cổ phiếu chứ không tính theo giá giao dịch thị trường. 

Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu là việc công ty đang giữ lại lợi nhuận để tiếp tục đầu tư. Số lượng cổ phiếu nắm giữ của nhà đầu tư tăng. Hình thức này được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu hoặc sử dụng cổ phiếu quỹ để trả cổ tức cho cổ đông.

Công ty không cần thực hiện những thủ tục phát hành hay chào bán nào. Chỉ cần tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu trả cổ tức trong vòng 10 ngày.

 

4. Quy trình chi trả

Theo khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020, quy trình chi trả cổ tức gồm các bước sau:

Bước 1: Họp HĐQT kiến nghị mức cổ tức chi trả, quyết định thời gian, thủ tục trả cổ tức.
Bước 2: Họp ĐHĐCĐ thường niên, xem xét phương án, quyết định mức cổ tức với mỗi cổ phần của từng loại cụ thể và ấn định thời gian.
Bước 3: Họp HĐQT để lập danh sách chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả.
Bước 4: Gửi thông báo đến cổ đông chậm nhất 15 ngày trước ngày thực hiện chi trả.
Bước 5: Tiến hành chia cổ tức của công ty theo thời hạn được thông báo trước đó.
Có nhiều hình thức chi trả cổ tức. Riêng trả bằng tiền mặt phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam.

 

5. Thời hạn chi trả

Theo đó, tại Khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp:

“Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ…”

Việc thanh toán cổ tức cho các cổ đông phải hoàn thành đúng thời hạn mà luật quy định. Công ty có nghĩa vụ phải thông báo đầy đủ về việc trả cổ tức bằng phương thức đảm bảo. Nội dung của thông bảo phải đầy đủ theo quy định của pháp luật.

 

6. Cổ đông đang bị tạm giam có được nhận cổ tức không?

Điều 9.1.k Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam quy định người bị tạm giam được hưởng các quyền khác của công dân nếu không bị hạn chế bởi Luật này và luật khác có liên quan, trừ trường hợp các quyền đó không thể thực hiện được do họ đang bị tạm giam.

Pháp luật doanh nghiệp hiện không quy định hạn chế quyền đối với cổ đông đang bị tạm giam.

Do đó, cổ đông bị tạm giam vẫn được hưởng đầy đủ các quyền của mình. Vậy nên cổ đông đang bị tạm giam vẫn được nhận cổ tức. 

Bài viết trên đã làm rõ về cổ tức cũng như những lưu ý cần quan tâm về vấn đề này. Hãy liên hệ với Luật Kỳ Vọng Việt để được tư vấn, hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Zalo: 090.225.5492

Xem thêm:

Bài viết liên quan

090.225.5492