Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế doanh nghiệp

Hiện nay, việc đóng mã số thuế doanh nghiệp là một trong những thủ tụng đóng vai trò quan trọng trong mỗi doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp xin giải thể hay tạm dừng hoạt động. Vậy mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm những nội dung gì? Để nắm rõ quy định về mẫu văn bản , mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của Luật Kỳ Vọng Việt!

1) Mã số thuế doanh nghiệp là gì?

Căn cứ: Thông tư số 95/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mã số thuế là một dãy số, chữ cái hoặc những ký tự được cơ quan quản lý Thuế cấp cho cá nhân, công ty, doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế. Mã số thuế này giúp nhận biết, xác định từng người nộp thuế ở thời điểm hiện tại. Mã số thuế sẽ được ghi nhận và quản lý một cách thống nhất trên toàn quốc.

Mã số thuế doanh nghiệp là một dãy số gồm 10 chữ số được cơ quan Thuế cấp cho mỗi doanh nghiệp, đơn vị khi thành lập. Mỗi công ty chỉ có 01 mã số thuế, không được thay đổi trong suốt quá trình hoạt động và không được cấp lại cho bất kỳ công ty nào khác. 

Mã số thuế doanh nghiệp được dùng để thực hiện nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước và các giao dịch của công tư như giao kết hợp đồng với khách hàng, đối tác, hải quan, ngân hàng,…

2) Nguyên tắc đóng mã số thuế doanh nghiệp?

Căn cứ: Khoản 3 Điều 39 Luật Quản lý thuế 2019

Việc đóng mã số thuế của doanh nghiệp phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản được quy định như sau:

  • Mã số thuế của doanh nghiệp không được sử dụng trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày cơ quan Thuế thông báo chấm dứt hiệu lực;
  • Mã số thuế của doanh nghiệp khi đã chấm dứt hiệu lực không được sử dụng lại, trừ trường hợp khôi phục mã số thuế theo quy định tại Điều 40 Luật này;
  • Khi doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực của Mã số thuế thì đồng thời phải thực hiện chấm dứt hiệu lực đối với mã số thuế nộp thay;
  • Doanh nghiệp là đơn vị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì các đơn vị phụ thuộc phải bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

3) Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế doanh nghiệp

 

Dưới đây là Mẫu văn bản Đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế doanh nghiệp theo Mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính.

TÊN DOANH NGHIỆP
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …………… …., ngày tháng năm ….

 

THÔNG BÁO

Đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế

1. Tên người nộp thuế (ghi theo tên NNT đã đăng ký thuế hoặc đăng ký doanh nghiệp):

2. Mã số thuế: 

3. Địa chỉ trụ sở (ghi theo địa chỉ trụ sở của tổ chức đã đăng ký thuế hoặc của doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã)

4. Địa chỉ kinh doanh (ghi địa chỉ kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đăng ký thuế)

5. Lý do chấm dứt hiệu lực mã số thuế: 

6. Hồ sơ đính kèm: 

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản này./.


Nơi nhận:
– CQT quản lý;
– Lưu: VT

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 

Lưu ý:

Người nộp thuế là tổ chức không phải đóng dấu khi đăng ký thuế và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải đóng dấu vào văn bản này.

Trên đây là nội dung tư vấn về Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế doanh nghiệp. Nếu bạn còn thắc mắc liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ với Luật Kỳ Vọng Việt để được tư vấn, hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Zalo: 090.225.5492

Xem thêm:

 

Bài viết liên quan

090.225.5492