Điều kiện hoàn Thuế thu nhập cá nhân

1. Các trường hợp hoàn thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định của pháp luật các trường hợp được hoàn thuế như sau:

– Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

– Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

– Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(Căn cứ khoản 2 Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi, bổ sung 2012)

Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân

Xem thêm bài viết: Trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng

2. Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân

Để được hoàn thuế thì cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

– Thuộc một trong các trường hợp được hoàn thuế nêu trên.

– Có đề nghị hoàn thuế gửi cho cơ quan thuế theo đúng quy định và được chấp nhận.

Lưu ý: 

  • Đối với cá nhân ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân đó.
  • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.
  • Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế thì có thể nhận lại số tiền thuế đóng thừa hoặc lựa chọn bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp.
  • Chỉ hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả, cơ quan thuế không chủ động hoàn cho người nộp thuế. Trong trường hợp không đề nghị hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ sau.

(Căn cứ khoản 2,3 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

Xem thêm: Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (Sửa đổi, bổ sung 2012) tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Nội dung tư vấn trên nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật, nghiên cứu khoa học. Các trích dẫn có thể hết hiệu lực ở thời điểm Quý Khách xem bài viết này. Quý Khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số 1900 633 298 để được tư vấn miễn phí và được hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Bài viết liên quan

090.225.5492