Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật mới nhất 2024

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức. Tuy nhiên, khác với các vị trí thông thường, khi tiến hành thay đổi người đại diện theo pháp luật thì doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định pháp luật. Vậy văn bản thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm những nội dung gì? Để nắm rõ quy định về vấn đề này, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của Luật Kỳ Vọng Việt!

1. Quy định về người đại diện theo pháp luật công ty

(1) Người đại diện theo pháp luật công ty là gì?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được định nghĩa là cá nhân đại diện cho  một doanh nghiệp, đồng thời phải thực hiện những quyền và nghĩa vụ được phát sinh từ các giao dịch của doanh nghiệp đó, thay mặt cho doanh nghiệp tham gia tố tụng trước Tòa án hoặc Trọng tài.

(2) Điều kiện làm người đại diện theo pháp luật của công ty 

 • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Không bị treo mã số thuế trên dữ liệu quản lý thuế và quản lý doanh nghiệp;
 • Người đại diện không nhất thiết phải là người góp vốn tại Công ty.
 • Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.

(3) Trách nhiệm người đại diện theo pháp luật 

Căn cứ: Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng
 • Bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp
 • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp
 • Không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp

(4) Những lưu ý về người đại diện theo pháp luật

Dưới đây là những lưu ý về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp mà các doanh nghiệp cần nắm rõ:

 • Người đại diện theo pháp luật có thể là người Việt Nam hoặc người nước ngoài.
 • Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.
 • Công ty TNHH và công ty cổ phần có thể có 01 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.
 • Doanh nghiệp phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.
 • Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. 

Công ty phải cử người khác làm người đại diện theo pháp luật trong các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Hoặc

 • Người đại diện theo pháp luật:

+ Chết/mất tích

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự

+ Bị tạm giam

+ Đang chấp hành hình phạt tù

+ Đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc

+ Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

+ Bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định

2. Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Dưới đây là Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo Phụ lục 2-2 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT:

TÊN DOANH NGHIỆP
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …………….

……………, ngày …. tháng …. năm ………

THÔNG BÁO

Thay đi người đại diện theo pháp luật

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………

Tên doanh nghiệp (ghi bng chữ in hoa):…………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ch kê khai nếu không có mã s doanh nghiệp/mã s thuế):……Ngày cấp ……/…../… Nơi cấp: …………

Đăng ký thay đi người đại diện theo pháp luật vi các nội dung sau:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi (1):

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………..Giới tính: …………

Chức danh: ………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ..…/…./……… Dân tộc: …………..Quốc tịch: ……………………………….

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân     □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                          □ Loại khác (ghi rõ): ………………..

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………………………..

Ngày cấp: …./…./………Nơi cấp: …………………Ngày hết hạn (nếu có):…./…./………

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn; ……………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………..

Quốc gia: …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………

Quốc gia: …………………………………………….

Điện thoại (nếu có): ………………………Email (nếu có): ………………………………..

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Chủ tịch Hội đồng thành viên/
Chủ tịch công ty/
Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Ký và ghi họ tên)(2)

 

 

(1) Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp sau khi thay đổi công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

(2)- Chủ tịch Hội đồng thành viên/chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng quản trị ký trực tiếp vào phần này.

– Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức thì Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên ký trực tiếp vào phần này.

– Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

Trên đây là nội dung tư vấn về Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật mới nhất 2024. Nếu bạn còn thắc mắc liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ với Luật Kỳ Vọng Việt để được tư vấn, hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Zalo: 090.225.5492

Xem thêm:

Bài viết liên quan

090.225.5492