Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh mới nhất 2024

Khi ngừng hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Vậy mẫu thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh mới nhất 2024 được quy định như thế nào, gồm có những nội dung gì? Để nắm rõ quy định về mẫu giấy thông báo này, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của Luật Kỳ Vọng Việt!

1. Các trường hợp chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Chủ hộ kinh doanh thực hiện thủ tục giải thể hộ kinh doanh trong 03 trường hợp sau:

 • Hộ kinh doanh hoạt động không hiệu quả.
 • Chủ hộ kinh doanh không còn nhu cầu hoạt động kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh hoạt động hiệu quả nên chủ hộ muốn thành lập công ty để có thể mở rộng quy mô, ngành nghề kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh thay đổi địa chỉ khác quận/tỉnh thì phải giải thể và đăng ký ở địa chỉ mới.

2. Hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Căn cứ: Điều 92 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Hồ sơ gồm có các giấy tờ sau đây:

 • Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
 • Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế (Mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC)
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả (nếu có)
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ cá nhân của người được ủy quyền (nếu có)

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Kết quả thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện ghi nhận việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Lệ phí: Không có

Lưu ý:

 • Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác.
 • Sau khi cơ quan thuế kiểm tra hộ kinh doanh đã hoàn thành hết nghĩa vụ thuế, trong vòng 3 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ ra Thông báo về việc NNT chấm dứt hiệu lực mã số thuế (mẫu số 18/TB-ĐKT) Thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho hộ kinh doanh.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

3. Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Dưới đây là Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh quy định tại Phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT:

TÊN HỘ KINH DOANH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………………

……., ngày…… tháng…… năm……

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch ……………….

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………….

Mã số hộ kinh doanh/Mã số thuế: ……………………………………………………………………..

Mã số đăng ký hộ kinh doanh: ………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: ……………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): ………………… Fax (nếu có): …………………………………………………..

Email (nếu có): ………………………. Website (nếu có): …………………………………………….

Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh kể từ ngày …… /……./………

Hộ kinh doanh cam kết:

 • Đã thanh toán đầy đủ/thỏa thuận với chủ nợ đối với các khoản nợ, bao gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính khác chưa thực hiện;
 • Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

CHỦ HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)1

 

___________________

1 Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

Trên đây là nội dung tư vấn về Mẫu thông báo chấm dứt hộ kinh doanh mới nhất 2024. Nếu bạn còn thắc mắc liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ với Luật Kỳ Vọng Việt để được tư vấn, hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Zalo: 090.225.5492

Xem thêm:

Bài viết liên quan

090.225.5492