Số năm tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu

Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường nghỉ việc được hưởng lương hưu khi có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu

Số năm tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu

Điều kiện để người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu

Căn cứ Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019) để được hưởng lương hưu, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải đáp ứng được hai điều kiện:

  • Tuổi nghỉ hưu:

Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu thì được hưởng chế độ hưu trí. Tuổi nghỉ hưu kể từ ngày 1/1/2021 là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035.

  • Số năm đóng bảo hiểm xã hội:

Số năm đóng bảo hiểm xã hội là ít nhất đủ 20 năm kể cả nam và nữ hoặc có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Nội dung tư vấn trên nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật, nghiên cứu khoa học. Các trích dẫn có thể hết hiệu lực ở thời điểm Quý Khách xem bài viết này. Quý Khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900 633 298 để được tư vấn. Trân trọng cảm ơn!

Xem thêm: Doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động

Bài viết liên quan

090.225.5492