Điều kiện chào bán trái phiếu doanh nghiệp năm 2024

Trong những năm gần đây, trái phiếu là một loại chứng khoán được các nhà đầu tư ưa chuộng vì sự ưu tiên thanh toán so với cổ phiếu. Để nắm rõ được các quy định mới nhất năm 2024 về điều kiện chào bán trái phiếu doanh nghiệp, hãy theo dõi bài tư vấn dưới đây của Luật Kỳ Vọng Việt!

1. Trái phiếu doanh nghiệp là gì?

Trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của doanh nghiệp phát hành theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 153/2020/NĐ-CP

2. Điều kiện chào bán trái phiếu doanh nghiệp

2.1 Điều kiện chào bán trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường trong nước

Theo Điều 9 Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện chào bán trái phiếu doanh nghiệp trong nước như sau:

(1) Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền (không bao gồm việc chào bán trái phiếu của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng), doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;
 • Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn;
 • Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành;
 • Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định;
 • Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định;
 • Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.

(2) Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện như sau:

 • Là công ty cổ phần hoặc công ty TNHH được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;
 • Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành;
 • Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định;
 • Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định;
 • Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán;

(3) Đối với chào bán trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền:

 • Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần;
 • Đối tượng tham gia đợt chào bán nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư;
 • Đáp ứng các điều kiện chào bán quy định như sau:

+ Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn;

+ Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

+ Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định;

+ Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định.

 • Các đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán gần nhất;
 • Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2.2 Điều kiện chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế

Điều kiện chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế theo Điều 25 Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định như sau:

(1) Đối với trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền:

 • Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;
 • Phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận theo quy định;
 • Đáp ứng tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành;
 • Tuân thủ quy định về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh và pháp luật về quản lý ngoại hối;
 • Các điều kiện chào bán theo quy định tại thị trường phát hành.

(2) Đối với trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền:

 • Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần đáp ứng các điều kiện phát hành quy định tại (1) mục này;
 • Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện quyền kèm theo chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật;
 • Các đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán gần nhất.

Trên đây là nội dung tư vấn về Điều kiện chào bán trái phiếu doanh nghiệp năm 2024? Nếu bạn còn thắc mắc liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ với Luật Kỳ Vọng Việt để được tư vấn, hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Zalo: 090.225.5492

 Xem thêm:

Bài viết liên quan

090.225.5492