ĐẢNG VIÊN KHI XÓA ÁN TÍCH CÓ ĐƯỢC VÀO ĐẢNG TIẾP KHÔNG?

Khi một Đảng viên bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị khai trừ khỏi Đảng. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp cá nhân sau khi chấp hành xong án phạt tù và đã được xóa án tích theo quy định của pháp luật có nhu cầu tiếp tục được kết nạp Đảng. Vậy, điều này có được pháp luật cho phép? Mời bạn cùng tìm hiểu cùng Luật Kỳ Vọng Việt.

Theo quy định tại tiểu mục 3.5 Mục 3 Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021về Điều lệ thi hành Đảng có nêu muốn được xét kết nạp Đảng lại phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có đủ điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng theo quy định tại Điều 1 Điều lệ Đảng. Cụ thể là:

1. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

2. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện : thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.

Ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự về tội ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xoá án tích; đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình thì thực hiện theo quy định của Ban Bí thư), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng; phải được ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp uỷ có thẩm quyền (huyện uỷ và tương đương) xem xét, quyết định.

– Thực hiện đúng các thủ tục nêu ở các Khoản 1, 2, 3 Điều 4 Điều lệ Đảng. Cụ thể là:

– Các đối tượng thuộc trường hợp ra khỏi Đảng vì những lý do sau đây không xem xét kết nạp lại:

+ Tự bỏ sinh hoạt đảng.

+ Làm đơn xin ra Đảng (trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn)

+ Gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng.

+ Bị kết án hình sự vì tội tham nhũng; bị kết án về tội nghiêm trọng trở lên.

Chỉ được kết nạp lại 1 lần, đồng thời những đảng viên được kết nạp lại phải trải qua thời gian dự bị.

Như vậy, với các quy định trên thì chỉ có những người bị kết án hình sự về các tội ít nghiêm trọng và không phải tội tham nhũng thì mới được kết nạp lại vào Đảng. Và thời gian được kết nạp lại là sau 60 tháng kể từ khi được xóa án tích.

Nội dung tư vấn trên nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật, nghiên cứu khoa học. Các trích dẫn có thể hết hiệu lực ở thời điểm Quý Khách xem bài viết này. Quý Khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số 1900 633 298 để được tư vấn miễn phí và được hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Bài viết liên quan

090.225.5492