CHO VAY NẶNG LÃI CÓ ĐƯỢC KHỞI KIỆN ĐỂ ĐÒI LẠI TIỀN CHO VAY HAY KHÔNG?

Thưa Luật sư, tôi có cho một người bạn vay một khoản tiền với lãi suất là 2,5%/tháng. Đến nay đã 6 tháng bên vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ lãi và gốc cho tôi, tôi có liên hệ thì họ khất nhiều lần. Tôi được biết việc cho vay 2,5%/tháng đang thuộc trường hợp cho vay lãi suất cao. Vậy, khi người vay vi phạm nghĩa vụ trả nợ, tôi có thể làm đơn khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu bạn tôi thanh toán đầy đủ tiền cho tôi được không?

Căn cứ Điều 280 Bộ Luật Dân sự quy định về nghĩa vụ trả tiền như sau:

“1. Nghĩa vụ trả tiền phải được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm và phương thức đã thỏa thuận.

2. Nghĩa vụ trả tiền bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Điều 468 Bộ luật Dân sự quy định về lãi suất:

“Điều 468. Lãi suất

1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ”.

Đối với trường hợp cho vay 2,5%/tháng tương đương 30%/năm, tức là đang vượt quá 10% so với lãi suất luật định. Do đó, bạn chỉ có thể khởi kiện để đòi lại tiền gốc và tiền lãi theo quy định là 20%/năm (tương đương 1,667%/tháng) và tiền bồi thường thiệt hại (nếu có thể chứng minh). Như vậy, bạn hoàn toàn có thể gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân nơi bị đơn cư trú để đòi lại tiền đã cho vay theo quy định.

Nội dung tư vấn trên nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật, nghiên cứu khoa học. Các trích dẫn có thể hết hiệu lực ở thời điểm Quý Khách xem bài viết này. Quý Khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số 1900 633 298 để được tư vấn miễn phí và được hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Bài viết liên quan

090.225.5492