Chi nhánh VPĐKĐĐ cấp sổ đỏ bị sai thông tin thì giải quyết như thế nào?

Không ít trường hợp người dân khi được cấp Sổ đỏ nhưng nội dung được ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại khác so với thực tế. Vậy trong trường hợp này thì người dân cần xử lý thế nào? Để tìm hiểu chi tiết hướng giải quyết khi Chi nhánh VPĐKĐĐ cấp sổ đỏ bị sai thông tin, mời các bạn theo dõi bài tư vấn dưới đây của Luật Kỳ Vọng Việt!

1. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp sổ đỏ bị sai thông tin thì phải làm sao?

Luật Đất đai 2013 quy định về đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp như sau:

(1) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Có sai sót thông tin về:

 • Tên gọi
 • Giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân
 • Địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất 

Trường hợp 2:

Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

(2) Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

 • Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp
 • Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp
 • Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận
 • Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền
 • Giấy chứng nhận đã cấp không đúng đối tượng sử dụng đất
 • Giấy chứng nhận đã cấp không đúng diện tích đất
 • Giấy chứng nhận đã cấp không đủ điều kiện được cấp
 • Giấy chứng nhận đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Như vậy, nếu chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp sổ đỏ sai diện tích đất thì sẽ phải làm thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp.

2. Hồ sơ đính chính sổ đỏ khi chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp bị sai thông tin

Tại Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định:

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp gồm có:

 • Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

3. Thủ tục đính chính sổ đỏ khi chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp bị sai thông tin

(1) Quy định về thủ tục đính chính sổ đỏ khi chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp bị sai thông tin

Tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định như sau:

Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

Lưu ý:

Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

(2) Các bước thực hiện thủ tục đính chính sổ đỏ  

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như Luật Kỳ Vọng Việt đã hướng dẫn ở trên

Bước 2: Nộp và tiếp nhận hồ sơ

Nộp bộ hồ sơ đã chuẩn bị đến Bộ phận Một cửa của UBND /Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

 • Kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót;
 • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót;
 • Chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Văn phòng đăng ký đất đai/ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trên đây là nội dung tư vấn về Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp sổ đỏ bị sai thông tin thì giải quyết như thế nào? Nếu bạn còn thắc mắc liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ với Luật Kỳ Vọng Việt để được tư vấn, hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Zalo: 090.225.5492

Xem thêm:

Bài viết liên quan

090.225.5492