CÁC HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI

Việc xử lý hình sự người dưới 18 tuổi luôn đảm bảo lợi tích tốt nhất nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội. Do đó, Bộ luật Hình sự hiện hành cũng giới hạn các hình phạt đối với người dưới 18 tuổi. Cụ thể như sau:

Căn cứ Điều 98 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định các hình phạt được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi:

“Điều 98. Các hình phạt được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ bị áp dụng một trong các hình phạt sau đây đối với mỗi tội phạm:

1. Cảnh cáo.

2. Phạt tiền.

3. Cải tạo không giam giữ.

4. Tù có thời hạn”.

– Đối với hình thức phạt tiền (Điều 99 Bộ Luật Hình sự): Được áp dụng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, nếu người đó có tài sản hoặc thu nhập riêng. Và mức tiền phạt không quá 1/2 mức tiền phạt mà điều luật quy định.

– Đối với hình thức phạt cải tạo không giam giữ được áp dụng như sau (Điều 100 Bộ luật Hình sự):

+ Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng do vô ý hoặc phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng hoặc:

+ Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng

+ Không khấu trừ thu nhập của người dưới 18 tuổi phạm tội

+ Thời hạn cải tạo không giam giữ không quá ½ thời hạn điều luật quy định.

– Đối với hình thức phạt tù có thời hạn (Điều 101 Bộ luật Hình sự):

+ Mức phạt cao nhất đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội là không quá 18 năm tù nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình. Nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định

+ Mức phạt cao nhất đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi là không quá 12 năm tù nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình. Nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 1/2 mức phạt tù mà điều luật quy định.

Như vậy, các hình thức xử phạt người dưới 18 tuổi đều được pháp luật quy định nhằm mục đích giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho lứa tuổi này sớm quay trở lại tái hòa nhập cộng đồng khi hết thời hạn chấp hành án phạt. Điều đó thể hiện sự nhân văn của Nhà nước trong quá trình quản lý, lập pháp và hành pháp.

Nội dung tư vấn trên nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật, nghiên cứu khoa học. Các trích dẫn có thể hết hiệu lực ở thời điểm Quý Khách xem bài viết này. Quý Khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số 1900 633 298 để được tư vấn miễn phí và được hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Bài viết liên quan

090.225.5492