Thừa kế thế vị là gì?

Ngoài những trường hợp được hưởng di sản thừa kế theo di chúc hay hưởng di sản thừa kế theo quy định pháp luật về hàng thừa kế. Trong thực tế còn có những trường hợp phải xét đến thừa kế thế vị. Mời các bạn cùng tìm hiểu với Luật Kỳ Vọng Việt trong bài viết này.

Thừa kế thế vị

1. Thừa kế thế vị là gì?

Theo Điều 652 Bộ luật Dân sự 2015 , thừa kế thế vị được quy định như sau:

– Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống;

– Trường hợp nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Như vậy, có thể hiểu thừa kế thế vị là việc người để lại di sản và con hoặc cháu (người được nhận di sản sau khi người để lại di sản chết) của người đó chết trước hoặc cùng lúc với người để lại di sản thì quyền thừa kế phần di sản đó sẽ được chuyển cho cháu hoặc chắt của người để lại di sản.

2. Nghĩa vụ của người hưởng thừa kế

Người hưởng thừa kế phải thực hiện các nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại, cụ thể:

– Thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

– Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

– Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

– Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

(Căn cứ theo quy định tại Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015)

Nội dung tư vấn trên nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật, nghiên cứu khoa học. Các trích dẫn có thể hết hiệu lực ở thời điểm Quý Khách xem bài viết này. Quý Khách vui lòng liên hệ qua số 1900 633 298 để được hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Xem thêm: Chia thừa kế khi anh chị em ruột chết

Bài viết liên quan

090.225.5492