Thủ tục tuyên bố một người mất tích

Căn cứ theo khoản 1 Điều 68 Bộ luật Dân sự năm 2015, người được gửi yêu cầu tuyên bố một người mất tích là người có quyền, lợi ích liên quan đến người bị tuyên bố mất tích.

1. Hồ sơ bao gồm:

– Đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

– Tài liệu, chứng cứ chứng minh người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đã biệt tích 02 năm liên tục trở lên mà không có bất cứ thông tin xác thực nào về việc người này còn sống hay đã chết.

– Giấy tờ chứng minh việc đã sử dụng các biện pháp thông báo tìm kiếm của người yêu cầu với người bị tuyên bố mất tích.

thủ tục tuyên bố mất tích

2. Trình tự giải quyết:

Thẩm quyền giải quyết thuộc Toà án nơi mà người bị yêu cầu tuyên bố mất tích có nơi cư trú cuối cùng trước khi mất liên lạc.

Từ khi yêu cầu tuyên bố mất tích đến khi Toà án ra quyết định tuyên bố mất tích sẽ trải qua trình tự như sau:

– Nộp đơn:

Nộp đơn yêu cầu và các chứng cứ kèm theo cho Toà án có thẩm quyền.

– Thông báo tìm kiếm:

Toà án sẽ thực hiện việc ra quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu. Thời hạn thông báo là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu.

Ra quyết định tuyên bố mất tích:

Hết thời hạn thông báo, Toà án sẽ mở phiên toà. Trong thời gian 10 ngày, Toà án sẽ ra quyết định tuyên bố người này mất tích.

Trong thời gian thông báo, người bị yêu cầu trở về. Toà án ra quyết định đình chỉ yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

– Xem thêm THỦ TỤC LY HÔN KHI VỢ BỎ NHÀ ĐI

Bài viết liên quan

090.225.5492