Thủ tục thành lập công ty lữ hành có vốn nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty lữ hành có vốn nước ngoài trong những năm gần đây nhận được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài do hoạt động du lịch được phục hồi mạnh mẽ sau dịch Covid-19. Vậy, điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập công ty lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài được pháp luật quy định như thế nào? Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của Luật Kỳ Vọng Việt

Thủ tục thành lập công ty lữ hành có vốn nước ngoài

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài

a. Điều kiện theo Biểu cam kết WTO

Dịch vụ đại lý lữ hành và điều hành tour du lịch (CPC 7471). Nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện sau:

 • Cung cấp dịch vụ dưới hình thức liên doanh với đối tác Việt Nam
 • Không bị hạn chế tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài
b. Điều kiện theo pháp luật Việt Nam
 • Chỉ được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam
 • Chỉ được góp vốn với đối tác Việt Nam để thành lập doanh nghiệp
c. Điều kiện theo các Điều ước Quốc tế khác
 • Chỉ được phép cung cấp dịch vụ dưới hình thức liên doanh với đối tác Việt Nam
 • Không bị hạn chế phần vốn góp của phía nước ngoài
 • Chỉ được cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữa hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam
 • Hướng dẫn viên du lịch trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải là công dân Việt Nam
 • AFAS và VKFTA mở cửa không hạn chế đối với Dịch vụ hướng dẫn viên du lịch (là một phân ngành của Dịch vụ đại lý lữ hành và điều hành tour du lịch – CPC 7471)
 • Theo CPTPP, Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến dịch vụ hướng dẫn viên du lịch

2. Trình tự, thủ tục thành lập Công ty lữ hành có vốn nước ngoài

a. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC)

– Đối với nhà đầu tư là cá nhân:
 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Đề xuất dự án đầu tư
 • Văn bản giải trình năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Văn bản ủy quyền cho người trực tiếp nộp hồ sơ
 • Bản sao Hộ chiếu của nhà đầu tư
 • Bản sao Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương đương hoặc lớn hơn số vốn đầu tư mà nhà đầu tư dự kiến góp vào để thành lập dự án
 • Bản sao Hợp đồng thuê địa điểm dự án đầu tư
 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Áp dụng đối với trường hợp Nhà đầu tư thuê nhà ở riêng lẻ làm trụ sở thực hiện dự án)
 • Bản sao Giấy phép xây dựng và văn bản thể hiện tòa nhà đủ điều kiện PCCC (Áp dụng đối với trường hợp Nhà đầu tư thuê Tòa nhà có chức năng làm văn phòng làm trụ sở thực hiện dự án)
– Đối với nhà đầu tư là tổ chức:
 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Đề xuất dự án đầu tư
 • Văn bản giải trình năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Quyết định cử người đại diện quản lý vốn góp
 • Bản sao Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương đương hoặc lớn hơn số vốn đầu tư mà nhà đầu tư dự kiến góp vào để thành lập dự án/Hoặc báo cáo tài chính của nhà đầu tư trong đó thể hiện lợi nhuận lớn hơn hoặc bằng số tiền nhà đầu tư dự kiến góp vào để thực hiện dự án
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của Nhà đầu tư nước ngoài
 • Bản sao Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư nước ngoài
 • Bản sao hộ chiếu hoặc Căn cước công dân của người đại diện quản lý vốn góp của nhà đầu tư
 • Bản sao Hợp đồng thuê địa điểm dự án đầu tư
 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Áp dụng đối với trường hợp Nhà đầu tư thuê nhà ở riêng lẻ làm trụ sở thực hiện dự án)
 • Bản sao Giấy phép xây dựng và văn bản thể hiện tòa nhà đủ điều kiện PCCC (Áp dụng đối với trường hợp Nhà đầu tư thuê Tòa nhà có chức năng làm văn phòng làm trụ sở thực hiện dự án)
 • Văn bản ủy quyền cho người trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư

** Lưu ý: Các tài liệu do nước ngoài cấp đều phải được hợp pháp hóa lãnh sự và được dịch thuật công chứng (Trừ Hộ chiếu nước ngoài)

b. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC)

Sau khi có kết quả của Hồ sơ xin cấp IRC, nhà đầu tư chuẩn bị một bộ hồ sơ để xin cấp ERC như sau:

 • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp
 • Điều lệ
 • Danh sách thành viên/cổ đông công ty
 • Quyết định cử người đại diện quản lý vốn góp (Áp dụng cho nhà đầu tư là tổ chức)
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Áp dụng cho các thành viên/cổ đông đều là tổ chức)
 • Bản sao Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân của thành viên/cổ đông công ty (Áp dụng cho các thành viên/cổ đông đều là cá nhân)
 • Bản sao Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của nhà đầu tư (Áp dụng cho nhà đầu tư là tổ chức)
 • Bản sao Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư (Áp dụng cho nhà đầu tư là tổ chức)
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Văn bản ủy quyền cho người trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh

3. Các công việc cần làm ngay sau khi hoàn thiện thủ tục thành lập Công ty lữ hành có vốn nước ngoài

 • Treo biển Công ty
 • Mua chữ ký số
 • Kê khai tờ khai lệ phí môn bài
 • Mở tài khoản vốn và chuyển tiền đầu tư vào theo tiến độ thực hiện dự án
 • Mở tài khoản thanh toán
 • Phát hành hóa đơn điện tử

4. Căn cứ pháp lý của thủ tục thành lập công ty lữ hành có vốn nước ngoài

 • Luật Đầu tư 2020
 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Luật Du lịch 2017
 • Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO
 • Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN
 • Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ – AFAS (Gói thứ 10)
 • Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA)
 • Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc  (VKFTA)
 • Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)
 • Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Nội dung tư vấn trên nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật, nghiên cứu khoa học. Các trích dẫn có thể hết hiệu lực ở thời điểm Quý Khách xem bài viết này. Quý Khách vui lòng liên hệ 1900 633 298 để được tư vấn chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Xem thêm:

Bài viết liên quan

090.225.5492