Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh của công ty được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Sau đây luật sư của Luật Kỳ Vọng Việt xin tư vấn và giải đáp về vấn đề này như sau:

I. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo lập địa điểm kinh doanh.

2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh.

3. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.

II. Cách thức nộp hồ sơ

Nộp trực tuyến

III. Thẩm quyền giải quyết

 Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

IV. Thời gian

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi  Phòng Đăng ký kinh doanh nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

V. Lệ phí

Không

VI. Một số câu hỏi liên quan đến thành lập địa điểm kinh doanh

1. Có thể lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh không?

Hiện nay doanh nghiệp có thể thành lập địa điểm kinh doanh của công ty khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Lập địa điểm kinh doanh năm 2023 có được miễn thuế môn bài không?

Năm 2023, khi doanh nghiệp hoặc chi nhánh của doanh nghiệp được miễn thuế môn bài thì địa điểm kinh doanh mới thành lập trong năm 2023 cũng sẽ được miễn thuế môn bài theo chi nhánh hoặc doanh nghiệp chủ quản.

Trường hợp doanh nghiệp đã hoạt động từ các năm trước nhưng năm 2022 mới thành lập địa điểm kinh doanh thì địa điểm kinh doanh thành lập năm 2023 vẫn phải nộp thuế môn bài.

3. Công ty được lập tối đa bao nhiêu địa điểm kinh doanh?

Không hạn chế số lượng địa điểm kinh doanh được lập cho 01 công ty.

—-Xem thêm———————–

Hồ sơ thành lập Công ty TNHH một thành viên

Bài viết liên quan

090.225.5492