Thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Hải Dương

Thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Hải Dương được thực hiện như thế nào? Sau đây luật sư của Luật Kỳ Vọng Việt xin tư vấn, giải đáp về vấn đề này như sau:

I. Thủ tục thành lập dự án đầu tư tại Hải Dương

Để thành lập dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương tại Hải Dương nhà đầu tư thực hiện hai bước sau:

  • Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
  • Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hải Dương

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hải Dương thực hiện như sau:

  • Nhà đầu tư kê khai thông tin đầu tư trực tuyến tại địa chỉ fdi.gov.vn
  • Nhà đầu tư in thông tin đã kê khai trực tuyến, nộp tờ khai cùng 01 bộ hồ sơ đăng ký xin cấp phép đầu tư tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương
  • Thời hạn xử lý hồ sơ: trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ gồm:

a. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

b. Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư

c. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư

d. Đề xuất dự án đầu tư

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư

đ. Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư

e. Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ

g. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

h. Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có)

2. Thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Hải Dương

Thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

  • Nhà đầu tư lựa chọn một trong các loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần để lập tổ chức kinh tế
  • Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty trực tuyến tại https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
  • Thời hạn xử lý hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ gồm:

a. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

b. Điều lệ công ty

c. Danh sách thành viên/Danh sách cổ đông sáng lập

 d. Bản sao các giấy tờ sau đây: CCCD, CMND, Hộ chiếu của các thành viên/cổ đông là cá nhân

e. Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; CCCD, CMND, Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự

g. Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; Danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với thành viên là tổ chức)

h. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư đã được cấp

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Kỳ Vọng Việt về thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Hải Dương. Quý Khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900 633 298 để được tư vấn miễn phí và được hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

—— Xem thêm—–

Hồ sơ thành lập Công ty cổ phần

Bài viết liên quan

090.225.5492