Thủ tục gia hạn Chứng nhận đầu tư tại Hà Nội

Công ty ở Hà Nội và chứng nhận đầu tư sắp hết hạn. Bạn chưa biết thực hiện thủ tục gia hạn như thế nào? Cần chuẩn bị những hồ sơ gì? Luật sư của Luật Kỳ Vọng Việt sẽ hướng dẫn chi tiết thủ tục gia hạn Chứng nhận đầu tư tại Hà Nội

1. Hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hà Nội

Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị;

b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

c) Quyết định của nhà đầu tư về việc gia hạn thời hạn hoạt động dự án đối với nhà đầu tư là tổ chức;

d) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

e) Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (nếu có);

f) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của Nhà đầu tư gồm một trong các tài liệu sau:

  • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư;
  • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
  • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;
  • Bảo lãnh về năng lực tài chính của Nhà đầu tư;
  • Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của Nhà đầu tư.

(Tham khảo thêm quy định tại Điều 44 Nghị định 31/2021/NĐ-CP)

Thủ tục gia hạn chứng nhận đầu tư tại hà Nội

2. Trình tự, thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hà Nội

2.1. Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Nhà đầu tư chuẩn bị 04 bộ hồ sơ (như đã nêu ở mục 1). Sau đó nộp hồ sơ đến Cơ quan đăng ký đầu tư tại Hà Nội.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư tại Hà Nội gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến về việc gia hạn;

– Sau khi nhận được văn bản trả lời, Cơ quan đăng ký đầu tư tại Hà Nội tiến hành thẩm định hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả.

Sau thời gian thẩm định, nếu hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư tại Hà Nội gia hạn chứng nhận đầu tư cho Nhà đầu tư.

Trong trường hợp từ chối điều chỉnh dự án, Cơ quan có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản cho Nhà đầu tư và nêu rõ lý do từ chối.

Thời gian giải quyết hồ sơ: 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

(Tham khảo thêm quy định tại Điều 46 Nghị định 31/2021/NĐ-CP)

2.2. Dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ (như đã nêu ở mục 1). Sau đó nộp hồ sơ đến Cơ quan đăng ký đầu tư tại Hà Nội.

Thời gian giải quyết hồ sơ: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

(Tham khảo thêm quy định tại Điều 47 Nghị định 31/2021/NĐ-CP)

3. Lệ phí 

Hiện nay, thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định tại Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định về lệ phí. Do đó, nhà đầu tư khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư không phải nộp lệ phí.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Kỳ Vọng Việt về thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hà Nội. Quý Khách có nhu cầu tham khảo dịch vụ điều chỉnh dự án, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900 633 298 để được tư vấn và hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Xem thêm: 

– Công ty vốn nước ngoài nhưng không có Chứng nhận đầu tư

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Bài viết liên quan

090.225.5492