Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư ở Hà Nội

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư ở Hà Nội được quy định như thế nào? Đây là vấn đề thắc mắc của rất nhiều nhà đầu tư. Trong bài viết này, Luật sư của Luật Kỳ Vọng Việt sẽ giải đáp chi tiết nhất.

1. Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư tại Hà Nội

Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

b) Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;

c) Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng dự án đầu tư;

d) Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng;

đ) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tưQuyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);

e) Bản sao Hợp đồng BCC (đi với dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC);

g) Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư:

  • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu;
  • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
  • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;
  • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

(Tham khảo thêm quy định tại Khoản 5 Điều 48 Nghị định 31/2021/NĐ-CP)

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư ở Hà Nội

2. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại Hà Nội

2.1. Đối với dự án:

(1) Đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư mà nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư trước khi dự án khai thác vận hành hoặc có sự thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư; và:

(2) Đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà việc chuyển nhượng dự án làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định, thì:

– Nhà đầu tư lựa chọn một trong 2 phương án:

* Chuẩn bị 08 bộ hồ sơ (như đã nêu ở mục 1) nộp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

* Chuẩn bị 04 bộ hồ sơ (như đã nêu ở mục 1) nộp đến Cơ quan đăng ký đầu tư tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Hà Nội.

– Cơ quan có thẩm quyền xem xét điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư để quyết định điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định.

2.2. Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà việc chuyển nhượng dự án không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà đầu tư như sau:

– Bước 1: Chuẩn bị 04 bộ hồ sơ (như đã nêu ở mục 1, trong đó văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được thay thế bằng văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư). Sau đó nộp đến Cơ quan đăng ký đầu tư tại Hà Nội.

– Bước 2: Các cơ quan có thẩm quyền lấy ý kiến và thẩm định hồ sơ theo quy định;

– Bước 3: Nếu hồ sơ đủ điều kiện, UBND TP. Hà Nội quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư. 

2.3. Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đã đưa vào khai thác, vận hành

Nhà đầu tư không cần thực hiện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư khi chuyển nhượng dự án.

2.4. Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đồng thời, không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

– Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ (như đã nêu ở mục 1). Sau đó nộp đến Cơ quan đăng ký đầu tư tại Hà Nội.

– Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét và ra quyết định điều chỉnh dự án đầu tư.

2.5. Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng và thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án:

– Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tương ứng nêu trên;

– Bước 2: Thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế theo tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế quy định của pháp luật doanh nghiệp. 

(Tham khảo thêm quy định tại Điều 48 Nghị định 31/2021/NĐ-CP)

Như vậy, khi chuyển nhượng dự án đầu tư tại Hà Nội, nhà đầu tư cần đối chiếu trường hợp của mình với quy định tương ứng để thực hiện cho phù hợp.

Xem thêm: Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư tại Hà Nội

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Kỳ Vọng Việt về thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại Hà Nội. Quý Khách có nhu cầu tham khảo dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900 633 298 để được tư vấn và hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

 

Bài viết liên quan

090.225.5492