Chấm dứt hoạt động chi nhánh

Luật Doanh nghiệp 2020 đã cải tiến đáng kể trong việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Trong đó, các thủ tục liên quan đến giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động cũng được rút gọn. Vậy, thủ tục thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh được thực hiện như thế nào? Mời các bạn tìm hiểu cùng Luật Kỳ Vọng Việt.

1. Trình tự thực hiện

– Trước khi chấm dứt hoạt động, chi nhánh phải chốt nghĩa vụ thuế tại Cơ quan quản lý thuế

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động, chi nhánh gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin cho Cơ quan thuế

– Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của chi nhánh đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt các hoạt động của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về chấm dứt hoạt động chi nhánh

* Phương thức đăng ký:

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện chấm dứt hoạt động của chi nhánh theo các phương thức sau:

– Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh

– Nộp trực tuyến

– Nộp qua dịch vụ bưu chính

Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh

2. Thành phần hồ sơ

– 01 Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh (Phụ lục II-20 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021)

– 01 Bản sao Biên bản họp của HĐTV hoặc HĐQT về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh

– 01 Nghị Quyết/Quyết định của HĐTV hoặc HĐQT hoặc của Chủ Sở hữu

*Lưu ý:

– Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động, chi nhánh phải chốt thuế tại Cơ quan quản lý thuế (Xem thêm: Thủ tục phá sản của doanh nghiệp)

– Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật

3. Thẩm quyền: Phòng đăng ký Kinh doanh nơi Chi nhánh có trụ sở

Xem thêm Luật Doanh nghiệp năm 2020, Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT tại https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=200447)

Nội dung tư vấn trên nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật, nghiên cứu khoa học. Các trích dẫn có thể hết hiệu lực ở thời điểm Quý Khách xem bài viết này. Quý Khách vui lòng gọi 1900 633 298 để được tư vấn và được hỗ trợ kịp thời. Trân trọng cảm ơn!

Bài viết liên quan

090.225.5492