Thế nào là tài sản riêng của vợ chồng?

Hiện nay, vấn đề tài sản chung, riêng của vợ, chồng được rất nhiều người quan tâm. Để hiểu rõ hơn thế nào là tài sản riêng của vợ, chồng, Luật sư của Elpis Law tư vấn và giải đáp như sau:

Thế nào là tài sản riêng của vợ, chồng

Xem thêm: Quyền nuôi con sau khi ly hôn

Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: 

“Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này”.

Như vậy, theo quy định trên thì tài sản riêng của vợ, chồng sẽ bao gồm:

  1. Tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn
  2. Tài sản được thừa kế riêng
  3. Tài sản được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân
  4. Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng
  5. Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng
  6. Tài sản khác mà pháp luật quy định thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng
  7. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng
  8. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân quy định tại khoản 1 Điều 33, khoản 1 Điều 40 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

Xem thêm:

Luật Hôn nhân và gia đình 2014

Nghị định số 126/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về câu hỏi thế nào là tài sản riêng của vợ, chồng. Trường hợp quý khách hàng có khó khăn, thắc mắc hay có nhu cầu Luật sư tư vấn, vui lòng liên hệ tới hotline 1900 633 298 để được LUẬT SƯ của Luật Elpis Law tư vấn chi tiết miễn phí. Xin cảm ơn./

Bài viết liên quan

090.225.5492