Thai nhi trong bụng mẹ có được hưởng di sản thừa kế không?

     Theo quy định pháp luật hiện hành, thai nhi trong bụng mẹ có được hưởng di sản thừa kế không? Luật sư của Kỳ Vọng Việt xin tư vấn về vấn đề này như sau:

               

     Căn cứ tại Điều 613 Bộ luật Dân sự 2015 quy định thì:

     Người thừa kế là những người phải thỏa mãn điều kiện sau đây:

  • Người thừa kế là cá nhân thì phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế;
  • Người thừa kế là thai nhi đã thành thai trước khi người để lại di sản chết;
  • Người thừa kế không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

     Bên cạnh đó, căn cứ tại Điều 660 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định như sau: 

  • Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng.
  • Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thoả thuận về việc định giá hiện vật và thoả thuận về người nhận hiện vật; nếu không thoả thuận được thì hiện vật được bán để chia.

     Theo như quy định trên thì thai nhi đã thành thai trước khi người để lại di sản thừa kế chết thì vẫn được hưởng di sản thừa kế như những người thừa kế cùng hàng thừa kế khác. Nếu thai nhi còn sống sau khi được sinh ra thì sẽ có quyền được hưởng phần thừa kế đó. Còn nếu thai nhi mất trước khi sinh ra thì phần di sản được chia cho người thừa kế khác.

Nội dung tư vấn trên nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật, nghiên cứu khoa học. Các trích dẫn có thể hết hiệu lực ở thời điểm Quý Khách xem bài viết này. Quý Khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900 633 298 để được tư vấn miễn phí. Trân trọng cảm ơn!

Bài viết liên quan

090.225.5492