Mức hưởng lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Câu hỏi của bạn đọc: Chào Luật sư, năm nay tôi 66 tuổi, tôi đã đóng bảo hiểm xã hội 20 năm. Sắp tới năm 2023 tôi định đăng ký nhận lương hưu nhưng không biết sẽ được nhận bao nhiêu. Luật sư có thể tư vấn giúp tôi được không?

Chào bác, cảm ơn bác đã tin tưởng và đặt câu hỏi, Luật Kỳ Vọng Việt xin trả lời bác như sau:

Mức hưởng lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

 

Để được hưởng chế độ lương hưu, người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải thỏa mãn được điều kiện như sau:

Mức lương hưu hằng tháng = tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng x mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó:

(1) Tỷ lệ hưởng lương hưu năm 2023 được tính như sau:

  • Lao động nữ: tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;
  • Lao động nam: tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH là 20 năm, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Để có tỷ lệ tối đa năm 2023 là 75% thì:

  • Lao động nữ nghỉ hưu năm 2023 đóng đủ 30 năm BHXH trở lên.
  • Lao động nam nghỉ hưu năm 2023 đóng đủ 35 năm BHXH trở lên.

Cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động (Theo quy định tại Điều 55, Luật bảo hiểm xã hội 2014) thì giảm 2% tỷ lệ hưởng lương hưu. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

(2) Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với người tham gia BHXH bắt buộc sẽ phụ thuộc vào tiền lương đóng BHXH hằng tháng của người lao động và có nhân với hệ số trượt giá (hay hệ số điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH) tương ứng hàng năm.

Xem thêm: BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN: Điều kiện hưởng và Thủ tục

Bài viết liên quan

090.225.5492