Mang thai hộ vì tiền

Mang thai hộ vì tiền nhưng người thuê không thanh toán tiền thì có đòi được không? Tôi và vợ chồng này có ký hợp đồng.

Luật sư Kỳ Vọng Việt xin tư vấn và giải đáp vấn đề này như sau:

Mang thai hộ vì tiền

Pháp luật quy định cấm đối với trường hợp mang thai hộ vì mục đích thương mại (mang thai hộ vì tiền thuộc trường hợp này). Theo đó, mang thai hộ vì mục đích thương mại được hiểu là “việc một người phụ nữ mang thai cho người khác bằng việc áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để được hưởng lợi về kinh tế hoặc lợi ích khác”.

Mang thai hộ vì mục đích thương mại sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Điều 100 Luật hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: “Các bên trong quan hệ sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vi phạm điều kiện, quyền, nghĩa vụ được quy định tại Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo trách nhiệm dân sự, hành chính, hình sự”.

Như vậy, trong trường hợp bên vợ chồng đó không trả tiền thì bạn cũng không thể kiện để đòi lại số tiền đó, hợp đồng giữa bạn và bên vợ chồng đó là vô hiệu do nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật. Ngược lại, nếu bạn khởi kiện thì bạn và đôi vợ chồng đó sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự, hành chính hoặc hình sự đối với hành vi vi phạm của mình.

Xem thêm: Tội tổ chức mang thai hộ

Bài viết liên quan

090.225.5492