Hồ sơ thành lập chi nhánh

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp quan tâm thủ tục và hồ sơ thành lập chi nhánh. Sau đây, luật sư của Kỳ Vọng Việt xin tư vấn về vấn đề này như sau:

I. Hồ sơ thành lập chi nhánh 

1. Thông báo thành lập chi nhánh – Phụ lục I-7 (Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

2. Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên gồm:

a. Bản sao nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh

b. Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh

3. Đối với công ty TNHH một thành viên gồm: Bản sao quyết định của chủ sở hữu về việc thành lập chi nhánh

4. Đối với công ty cổ phần gồm:

a. Bản sao nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh

b. Bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh

5. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh.

II. Cách thức nộp hồ sơ

Nộp trực tuyến

III. Thẩm quyền giải quyết

 Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

IV. Thời gian

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi  Phòng Đăng ký kinh doanh nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

V. Lệ phí

Không

 

Bài viết liên quan

090.225.5492