Thu hồi đất nông nghiệp bị bỏ hoang

Ở một số địa phương tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp không canh tác diễn ra rất phổ biến, đối với những trường này có bị Nhà nước thu hồi đất không? Luật sư của Elpis Law xin tư vấn về vấn đề này như sau:

1. Đất nông nghiệp bỏ hoang có bị thu hồi không?

Căn cứ theo điểm h, khoản 1 Điều 64 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

“h) Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục”

Như vậy theo Điểm h nêu trên có quy định về trường hợp Nhà nước thu hồi đất khi không đưa đất vào sử dụng, cụ thể đối với đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục thì Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi đất.

Mặt khác, theo quy định tại Điều 10 Luật đất đai 2013 về phân loại đất, nhóm đất nông nghiệp gồm các loại đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng… Trong đó, loại đất trồng cây hàng năm bao gồm 2 loại đất là: đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác.

Như vậy, căn cứ quy định trên của pháp luật, đất trồng lúa hay thường gọi là đất ruộng là một loại đất trồng cây hàng năm. Do đó, đất ruộng bỏ hoang không đưa vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục là một trong những trường hợp để Nhà nước thu hồi đất.

đất nông nghiệp bị bỏ hoang

2. Đất nông nghiệp bỏ hoang có bị phạt không:

Điều 32. Không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục, đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục

1. Hành vi không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục, đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục mà không thuộc trường hợp bất khả kháng quy định tại Điều 15 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng dưới 0,5 héc ta;

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta;

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 03 héc ta đến dưới 10 héc ta;

d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 10 héc ta trở lên.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc sử dụng đất theo mục đích được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; trường hợp đã bị xử phạt mà không đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai.

Buộc sử dụng đất theo mục đích được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; trường hợp đã bị xử phạt mà không đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 64 Luật đất đai.

Theo đó, đối với hành vi không sử dụng đất trong thời gian pháp luật quy định người sử dụng đất có thể bị phạt tới 10 triệu đồng (đối với cá nhân), 20 triệu đồng (đối với tổ chức).

Lưu ý: Nội dung tư vấn trên nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật, nghiên cứu khoa học. Các trích dẫn có thể hết hiệu lực ở thời điểm Quý Khách xem bài viết này. Quý Khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900 633 298 để được tư vấn miễn phí và được hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Bài viết liên quan

090.225.5492